*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài bác hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cao đẳng

30 câu Trắc nghiệm Toán 8 Chương 1: Tứ giác có đáp án


tieuhochongdu.edu.vn xin trình làng đến các quý thầy cô, các em học viên bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 8: Ôn tập chương 1 Hình học chọn lọc, bao gồm đáp án. Tài liệu có 30 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám sát đít chương trình sgk Toán 8. Mong muốn với bộ câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 1 Hình học tất cả đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện trắc nghiệm để đạt kết quả cao trong bài bác thi môn Toán 8.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm hình học lớp 8

Giới thiệu về tài liệu:

- Số thắc mắc trắc nghiệm: 30 câu

- lời giải & đáp án: có

Mời quí độc giả tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 Hình học tất cả đáp án - Toán lớp 8:

*

Trắc nghiệm Toán 8

Ôn tập chương 1 Hình học

Bài 1:Cho tứ giác ABCD, có

*
là:

A. 1000

B. 1050

C. 1200

D. 1150


Lời giải

Xét tứ giác ABCD ta có:

*

Đáp án cần chọn là: C


Bài 2:Hình thang ABCD (AB // CD) gồm số đo góc D bằng 700, số đo góc A là:

A. 1300

B. 900

C. 1100

D. 1200


Lời giải

*

*

Đáp án cần chọn là: C


Bài 3:Một tam giác đều sở hữu độ lâu năm cạnh bằng 14cm. Độ lâu năm một đường trung bình của tam giác kia là:

A. 34cm

B. 7cm

C. 6,5cm

D. 21cm


Lời giải

Độ lâu năm một mặt đường trung bình của tam giác là: 14 : 2 = 7cm

Đáp án cần chọn là: B


Bài 4:Một hình thang cân có ở bên cạnh là 2,5cm; con đường trung bình là 3cm. Chu vi của hình thang là:

A. 8cm

B. 12cm

C. 11,5cm

D. 11cm


Lời giải

Tổng độ lâu năm hai đáy là: 3.2 = 6 (cm)

Chu vi hình thang là: 2,5.2 + 6 = 11 (cm)

Đáp án đề xuất chọn là: D


Bài 5:Độ nhiều năm một cạnh hình vuông bằng 5cm. Thì độ lâu năm đường chéo hình vuông này sẽ là:

A. 25cm

B.

*
cm

C. 10cm

D. 5cm


Lời giải

*

Cho hình vuông ABCD có cạnh bởi 5cm.

Xét tam giác ABD vuông tại A, theo định lý Pytago ta có:

BD2+ AB2+ AD2= 52+ 52= 50

*

Đáp án đề xuất chọn là: B


Bài 6:Cho tứ giác ABCD. điện thoại tư vấn M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Nhị đường chéo AC cùng BD phải thỏa mãn điều kiện gì dể M, N, P, Q là tứ đỉnh của hình vuông.

A. BD = AC

B. BD ⊥ AC

C. BD tạo ra với AC góc 600

D. BD = AC; BD ⊥ AC


Lời giải

Xét tam giác ABD có:

M là trung điểm của AB (gt)

Q là trung điểm của AD (gt)

⇒ QM là đường trung bình của tam giác ABD. (định lý)

Do kia QM // BD cùng QM = ½BD (1)

Tương tự ta cũng đều có NP là mặt đường trung bình của tam giác BCD.

Từ (1) với (2) suy ra MNPQ là hình bình hành (dấu hiệu thừa nhận biết)

Tương tự ta cũng đều có MN là con đường trung bình của tam giác BAC nên MN // AC với MN = ½AC

Để hình bình hành MNPQ là hình vuông

+ Để MN ⊥ NP ⇔ AC ⊥ BD (vì MN // AC, NP // BD)

+ Để MN = NP ⇔ AC = BD (vì MN = ½AC, NP = ½BD)

Vậy điều kiện cần để MNPQ là hình vuông là BD = AC; AC ⊥ BD

Đáp án bắt buộc chọn là: D


Bài 7:Cho tam giác ABC. điện thoại tư vấn D, E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CA. Gọi M, N, P, Q theo máy tự là trung điểm của AD, AF, EF, ED.

ΔABC có điều kiện gì thì MNPQ là hình chữ nhật?

A. ΔABC cân nặng tại A

B. ΔABC cân nặng tại B

C. ΔABC cân tại C

D. ΔABC vuông trên A


Lời giải

Xét ΔADE có: AM = MD; DQ = EQ đề nghị MQ là đường trung bình của ΔADE

⇒ MQ // AE, MQ =AE

Xét ΔAEF có: AN = NF; FP = PE (giả thiết) cần NP là con đường trung bình của ΔAEF.

⇒ NP // AE , NP =AE

Suy ra MQ // NP (cùng // AE) và MQ = NP (=AE)

Tứ giác MNPQ có: MQ // NP và MQ = NP bắt buộc là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết).

Để MNPQ là hình chữ nhật thì MN ⊥ PQ (1)

Ta có: NP // AE (chứng minh trên) (2)

Ta lại có: AM = MD, AN = NF (gt) ⇒ MN // DF

Mặt khác: AD = DB, AF = FC (gt) ⇒ DF // BC

Vậy MN // BC (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra: AE ⊥ BC

Mà BE = EC (gt)

Do đó ΔABC cân tại A (do AE vừa là con đường cao, vừa là đường trung tuyến)

Đáp án đề xuất chọn là: A


Bài 8:Cho tam giác ABC (Â0). Về phía xung quanh của tam giác ABC dựng các hình vuông ABDE, ACFG. Call M là trung điểm của đoạn trực tiếp DF. Chọn câuđúng.

A. Tam giác MBC vuông cân tại M

B. Tam giác MBC cân nặng tại B

C. Tam giác MBC cân nặng tại C

D. Tam giác MBC đều


Lời giải

Trên nửa mặt phẳng bờ BC có chứa A dựng tam giác BHC vuông cân nặng đỉnh B

Xét tam giác BHD và tam giác BCA có:

DB = ba (vì ADBE là hình vuông)

(vì thuộc phụ cùng với góc HBA)

BH = BC (vì tam giác BHC vuông cân đỉnh B)

Do đó: ΔBHD = ΔBCA (c.g.c), suy ra DH = AC,

AC giảm HD tại K, cắt bh tại I.

Xét tam giác IHK và tam giác ICB có:

Mặt khác KC ⊥ CF, cho nên vì thế DH // CF

Ta gồm DH = CF (=AC) cùng DH // CF đề xuất DHCF là hình bình hành

Mà M là trung điểm của DF bắt buộc M là trung điểm của HC, suy ra tam giác MBC vuông cân đỉnh M

Đáp án cần chọn là: A


Bài 9:Cho hình vuông ABCD, E là một trong điểm bên trên cạnh CD. Tia phân giác của góc BAE cắt BC trên M. Chọn câuđúng.

A. AM = ME

B. AM

C. AM ≤ 2ME

D. AM > 2ME


Lời giải

Vẽ EF ⊥ AM (F Є AB), EG ⊥ AB (G Є AB).

Tứ giác AGED là hình chữ nhật (vì= 900), suy ra GE = AD

Lại thấy

Xét ΔGEF với ΔBAM có:

Do đó ΔGEF = ΔBAM (g.c.g) suy ra EF = AM

Tam giác AEF gồm AM là con đường phân giác cùng là đường cao phải tam giác AEF cân nặng đỉnh A

Ta tất cả AM là con đường trung trực của EF, yêu cầu ME – MF

Xét cha điểm M, E, F ta có: EF ≤ ME + MF ⇔ EF ≤ 2ME.

Do kia AM ≤ 2ME

Đáp án nên chọn là: C

Bài 10:Hình thoi bao gồm độ nhiều năm hai đường chéo cánh lần lượt bởi 12cm cùng 16cm. Độ nhiều năm cạnh hình thoi đó là:

A. 14cm

B. 28 cm

C. 100 cm

D. 10 cm

Lời giải

*

Giả sử hình thoi ABCD bao gồm hai đường chéo cánh AC = 16cm, BD = 12cm cắt nhau trên O.

Theo tính chất hình thoi ta bao gồm AC vuông góc với BD, O là trung điểm của AC, BD

Do đó: OA =AC = 16 : 2 = 8(cm) ; OB =BD = 12 : 2 = 6 (cm)

Áp dụng định lý Pytago mang lại tam giác ABO vuông tại O ta có:

AB2= OA2+ OB2= 62+ 82= 100 ⇒ AB = 10(cm)

Vậy độ dài cạnh hình thoi là 10cm

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Bài 11:Cho hình thang ABCD (AB // CD), M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC. điện thoại tư vấn I, K theo lắp thêm tự là giao điêm của MN với BD, AC. Cho biết thêm AB = 6cm, CD = 14cm. Tính độ nhiều năm MI, IK.

A. Mi = 4cm, IK = 7cm

B. Mày = 4cm, IK = 3cm

C. Mi = 3cm, IK = 7cm

D. Mày = 3cm, IK = 4cm

Lời giải

*

- Hình thang ABCD có

*
MN là con đường trung bình của hình thang ABCD.

⇒ MN // AB // CD (tính chất)

- Tam giác ABD có:

*
⇒ ID = IB (định lý hòn đảo về con đường trung bình của tam giác).

⇒ ngươi là mặt đường tủng bình của ΔADB

*

- tương tự như tam giác ACD có:

AM = MD, MK // DC bắt buộc AK = KC, tốt MK là đường trung bình của tam giác ACD, ta có:

*

⇒ IK = MK – ngươi = 7 – 3 = 4(cm)

Vậy ngươi = 3cm; IK = 4cm

Đáp án nên chọn là: D

Bài 12:Cho hình bình hành ABCD có DC = 2BC. Hotline E, F là trung điểm của AB, DC. Gọi AF cắt DE tại I, BF giảm CE trên K.

1. Lựa chọn câuđúngnhất.

A. Tứ giác DEBF là hình bình hành

B. Tứ giác AEFD là hình thoi

C. Tứ giác EBCF là hình vuông

D. Cả A, B rất nhiều đúng

*

Lời giải

Xét hình bình hành ABCD gồm E, F lần lượt là trung điểm của AB, CD, DC = 2BC đề nghị AE = EB = BC = CF = DF = AD; AB // CD, AD // BC

Xét tứ giác DEBF có

*
nên DEBF là hình bình hành

Xét tứ giác AEFD tất cả AE = DF; AE // DF phải AEDF là hình bình hành, lại sở hữu AE = AD buộc phải hình bình hành AEFD là hình thoi.

Xem thêm: Màn Hình Máy Tính Giá Cực Tốt

Tương từ ta cũng có EBCF là hình thoi. Nhận thấy chưa đủ điều kiện để EBCF là hình vuông.

Nên A, B đúng, C sai.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

2. Tứ giác EIFK là hình gì?

A. Hình chữ nhật

B. Hình thoi

C. Hình vuông

D. Cả A, B, C hầu hết sai

Lời giải

*

Theo câu trước ta tất cả tứ giác BEDF là hình bình hành nên

ED = BF, ED // BF ⇒ EI // FK (1)

Theo câu trước ta có tứ giác AEDF và BEFC là hình thoi bắt buộc I, K thứu tự là trung điểm của DE với BF.

Suy ra

*
mà DE = BF (cmt) ⇒ EI = FK (2)

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác EIFK là hình bình hành.

Mà AEDF là hình thoi nên AF ⊥ DE (tính hóa học hình thoi) ⇒

Hình bình hành EIFK có một góc vuôngnên EIFK là hình chữ nhật.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Bài 13:Cho tam giác ABC cân nặng tại A, trung tuyến AM. Call I là trung điểm của AC, K là vấn đề đối xứng cùng với M qua I.

1. Tứ giác AMCK là hình gì?

A. Hình chữ nhật

B. Hình thoi

C. Hình vuông

D. Cả A, B, C hồ hết sai

Lời giải

*

ΔABC cân nặng tại A có AM là trung tuyến nên AM bên cạnh đó là con đường cao

*

Xét tứ giác AMCK gồm AC cắt MK tại I, mà lại AI = IC, mày = IK (gt)

⇒ Tứ giác AMCk là hình bình hành (dấu hiệu thừa nhận biết) (2)

Từ (1) cùng (2) ⇒ AMCK là hình chữ nhật (dấu hiệu dìm biết)

Đáp án đề nghị chọn là: A

2. Tứ giác AKMB là hình gì?

A. Hình chữ nhật

B. Hình thoi

C. Hình vuông

D. Hình bình hành

Lời giải

*

Tứ giác AMCK là hình chữ nhật (câu trên) ⇒ AK // centimet ⇒ AK // BM (3)

Mà AK = MC (AMCK là hình chữ nhật) với MC = MB (gt)

⇒ AK = BM (4)

Từ (3) và (4) ⇒ Tứ giác AKMB là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết)

Đáp án cần chọn là: D

Bài 14:Cho hình bình hành ABCD gồm BC = 2AB cùng Â= 600. Call E, F theo đồ vật tự là trung điểm của BC và AD. Hotline I là điểm đối xứng cùng với A qua B.

1. Tứ giác BICD là hình gì?

A. Hình chữ nhật

B. Hình thoi

C. Hình vuông

D. Hình bình hành

Lời giải

*

Do AB // CD (giả thiết) phải BI // CD

Mặt khác BI = AB (gt) ; AB = CD (gt) ⇒ BI = CD

Vậy BICD là hình bình hành (1)

Theo giả thiết ta có

BI = AB = AF = FD ⇒ AI = AD mà

*
(gt) phải tam giác ADI đều.

Xét tam giác ADI đều phải sở hữu BD là trung con đường đồng thời là đường cao.

*

Từ (1) và (2) suy ra BICD là hình chữ nhật (dấu hiệu nhận biết)

Đáp án đề xuất chọn là: A

3. Số đo góc AED là:

A. 450

B. 600

C. 900

D. 1000

Lời giải

*

Theo câu trước ta gồm BICD là hình chữ nhật lại sở hữu E là trung điểm của BC (gt) đề xuất E cũng là trung điểm của ID.

Mà tam giác ADI rất nhiều (theo câu trước) bao gồm AE là đường trung tuyến phải AE cũng là đường cao, suy ra AE ⊥ BD ⇒

*

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Bài 15:Cho tứ giác ABCD. điện thoại tư vấn M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Hai đường chéo AC cùng BD phải thỏa mãn điều kiện gì dể M, N, P, Q là bốn đỉnh của hình vuông.

A. BD = AC

B. BD ⊥ AC

C. BD chế tác với AC góc 600

D. BD = AC; BD ⊥ AC

Lời giải

Xét tam giác ABD có:

M là trung điểm của AB (gt)

Q là trung điểm của AD (gt)

⇒ QM là mặt đường trung bình của tam giác ABD. (định lý)

Do kia QM // BD cùng QM = ½BD (1)

Tương từ bỏ ta cũng đều có NP là con đường trung bình của tam giác BCD.

Từ (1) với (2) suy ra MNPQ là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết)

Tương trường đoản cú ta cũng có MN là con đường trung bình của tam giác BAC phải MN // AC cùng MN = ½AC

Để hình bình hành MNPQ là hình vuông

+ Để MN ⊥ NP ⇔ AC ⊥ BD (vì MN // AC, NP // BD)

+ Để MN = NP ⇔ AC = BD (vì MN = ½AC, NP = ½BD)

Vậy đk cần nhằm MNPQ là hình vuông là BD = AC; AC ⊥ BD

Đáp án đề nghị chọn là: D

Bài 16:Cho tam giác ABC. Call D, E, F theo máy tự là trung điểm của AB, BC, CA. điện thoại tư vấn M, N, P, Q theo đồ vật tự là trung điểm của AD, AF, EF, ED.

ΔABC có điều kiện gì thì MNPQ là hình chữ nhật?

A. ΔABC cân tại A

B. ΔABC cân tại B

C. ΔABC cân nặng tại C

D. ΔABC vuông trên A

Lời giải

Xét ΔADE có: AM = MD; DQ = EQ đề nghị MQ là con đường trung bình của ΔADE

⇒ MQ // AE, MQ =AE

Xét ΔAEF có: AN = NF; FP = PE (giả thiết) đề xuất NP là mặt đường trung bình của ΔAEF.

⇒ NP // AE , NP =AE

Suy ra MQ // NP (cùng // AE) với MQ = NP (=AE)

Tứ giác MNPQ có: MQ // NP và MQ = NP đề nghị là hình bình hành (dấu hiệu dấn biết).

Để MNPQ là hình chữ nhật thì MN ⊥ PQ (1)

Ta có: NP // AE (chứng minh trên) (2)

Ta lại có: AM = MD, AN = NF (gt) ⇒ MN // DF

Mặt khác: AD = DB, AF = FC (gt) ⇒ DF // BC

Vậy MN // BC (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra: AE ⊥ BC

Mà BE = EC (gt)

Do đó ΔABC cân nặng tại A (do AE vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến)

Đáp án nên chọn là: A

Bài 17:Cho tam giác ABC (Â0). Về phía ngoài của tam giác ABC dựng các hình vuông ABDE, ACFG. điện thoại tư vấn M là trung điểm của đoạn thẳng DF. Chọn câuđúng.

A. Tam giác MBC vuông cân tại M

B. Tam giác MBC cân tại B

C. Tam giác MBC cân tại C

D. Tam giác MBC đều

Lời giải

Trên nửa phương diện phẳng bờ BC bao gồm chứa A dựng tam giác BHC vuông cân đỉnh B

Xét tam giác BHD với tam giác BCA có:

DB = bố (vì ADBE là hình vuông)

(vì cùng phụ cùng với góc HBA)

BH = BC (vì tam giác BHC vuông cân đỉnh B)

Do đó: ΔBHD = ΔBCA (c.g.c), suy ra DH = AC,

AC cắt HD trên K, cắt bảo hành tại I.

Xét tam giác IHK và tam giác ICB có:

Mặt khác KC ⊥ CF, cho nên vì vậy DH // CF

Ta bao gồm DH = CF (=AC) với DH // CF đề xuất DHCF là hình bình hành

Mà M là trung điểm của DF yêu cầu M là trung điểm của HC, suy ra tam giác MBC vuông cân đỉnh M

Đáp án phải chọn là: A

Bài 18:Cho hình vuông vắn ABCD, E là một trong điểm trên cạnh CD. Tia phân giác của góc BAE giảm BC tại M. Lựa chọn câuđúng.

A. AM = ME

B. AM

C. AM ≤ 2ME

D. AM > 2ME

Lời giải

Vẽ EF ⊥ AM (F Є AB), EG ⊥ AB (G Є AB).

Tứ giác AGED là hình chữ nhật (vì= 900), suy ra GE = AD

Lại thấy

Xét ΔGEF với ΔBAM có:

Do kia ΔGEF = ΔBAM (g.c.g) suy ra EF = AM

Tam giác AEF có AM là mặt đường phân giác và là mặt đường cao đề xuất tam giác AEF cân nặng đỉnh A