Ngành nghề tởm doanh

MãNgành
4101Xây dựng nhà nhằm ở
4610Đại lý, môi giới, đấu giá
4632Bán buôn thực phẩm
4649Bán buôn đồ dùng khác đến gia đình
4659Bán buôn thứ móc, thiết bị cùng phụ tùng lắp thêm khác
4719Bán lẻ khác trong các siêu thị kinh doanh tổng hợp
4721Bán lẻ hoa màu trong các siêu thị chuyên doanh
4722Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
4723Bán lẻ đồ uống trong các shop chuyên doanh
4724Bán lẻ thành phầm thuốc lá, dung dịch lào trong các shop chuyên doanh
4931Vận cài hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe pháo buýt)
4932Vận mua hành khách đường đi bộ khác
4933Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5229Hoạt động dịch vụ cung cấp khác liên quan đến vận tải
5320Chuyển phát
5510Dịch vụ tồn tại ngắn ngày
5610Nhà mặt hàng và các dịch vụ ăn uống uống phục vụ lưu động
5621Cung cấp dịch vụ ăn uống theo thích hợp đồng không thường xuyên với người tiêu dùng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
6622Hoạt cồn của đại lý và môi giới bảo hiểm
6810Kinh doanh bất động đậy sản, quyền áp dụng đất thuộc công ty sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6820Tư vấn, môi giới, đấu giá bất tỉnh sản, đấu giá chỉ quyền áp dụng đất
7020Hoạt động hỗ trợ tư vấn quản lý
7310Quảng cáo
7410Hoạt động xây cất chuyên dụng
7490Hoạt động siêng môn, công nghệ và technology khác không được phân vào đâu
7710Cho thuê xe gồm động cơ
7810Hoạt động của những trung tâm, đại lý tư vấn, trình làng và môi giới lao động, việc làm
7820Cung ứng lao rượu cồn tạm thời
7830Cung ứng và cai quản nguồn lao động
7911Đại lý du lịch
7912Điều hành tua du lịch
7990Dịch vụ đặt khu vực và những dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
8230Tổ chức giới thiệu và xúc tiến yêu đương mại
8299Hoạt rượu cồn dịch vụ cung ứng kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
8559Giáo dục khác không được phân vào đâu
9329Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu