đối thẩm tra tiếng anh là gì

Nếu như nhiều người đang làm kế toán của một doanh nghiệp đa non sông hay mỗi ngày chính các bạn phải gọi các báo cáo tài chính của người sử dụng để tò mò thị trường, thì có lẽ rằng không không nhiều lần, bạn chạm mặt phải những từ vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán. Hãy cùng ggstore.net tìm hiểu 20 ngôn từ cực kỳ thông dụng cho chủ đề này nha.

Bạn đang xem: Đối soát tiếng anh là gì

1. Đối soát tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: đối kiểm tra tiếng anh là gì

*
Đối soát tiếng anh là gì ?

11. Financial statements: report tài chính

Core financial reports that are prepared khổng lồ represent the financial position & results of operations of a company.

nhiều bạn Cũng xem Ridge Là Gì

Báo cáo tài chính được sẵn sàng để mô tả tình hình tài chính và công dụng vận hành của một công ty.

12. Historical cost principle: qui định giá gốc

The concept that many transactions and events are khổng lồ be measured & reported at acquisition cost.

Khái niệm cho rằng những giao dịch và sự khiếu nại được thống kê giám sát và report theo giá chỉ mua.

13. Income statement: report mức lương

A financial statement that summarizes the revenues, expenses, & results of operations for a specified period of time.

Một report tài chính tóm tắt các khoản doanh thu, chi phí và tác dụng vận hành vào một khoảng thời gian nhất định.

14. Internal auditor: truy thuế kiểm toán nội bộ

A person within an organization who review and monitors the controls, procedures, và information of the organization.

Nhân viên trong một tổ chức phụ trách soát xét và đo lường các giấy tờ kiểm soát, cũng như các thông tin của tổ chức đó.

15. International Accounting Standards Board: Ủy Ban chuẩn mực kế toán quốc tế

An organization charged with producing accounting standards with global acceptance.

Một tổ chức chịu trách nhiệm phát hành với chỉnh sửa chuẩn chỉnh mực kế toán được sự gật đầu đồng ý toàn cầu.

Xem thêm: 27000 Vietnamese Words Dictionary With Definitions, Game Chế Thuốc Làm Đẹp


16. Liabilities: Công nợ

Amounts owed by an entity to lớn others.

Các số tiền nợ của một doanh nghiệp với những đối tượng khác.

17. Managerial accounting: kế toán tài chính quản trị

An area of accounting concerned with reporting results khổng lồ managers và others who are internal to an organization.

Lĩnh vực kế toán liên quan đến report các hiệu quả cho các nhà làm chủ và các nhà thống trị nội bộ trong một xuất sắc chức hay như là 1 công ty.

18. Net income: nút lương ròng

The excess of revenues over expenses for a designated period of time.

Phần chênh lệch doanh thu hơn ngân sách chi tiêu trong một thời kỳ.

19. Net loss: Lỗ ròng

The excess of expenses over revenues for a designated period of time.

Phần chênh lệch giá cả lớn hơn lợi nhuận cho 1 thời kỳ như thế nào đó.

20. Owner investments: các khoản đầu tư chi tiêu của chủ sở hữu

đa số chúng ta Cũng xem Công Chức tiếng Anh Là Gì, Công Chức Trong tiếng Tiếng Anh

Resources provided khổng lồ an organization by a person in exchange for a position of ownership in the organization.

Nguồn lực góp sức cho một nhóm chức của một tín đồ đổi lại là 1 vị trí sở hữu trong tổ chức đó.