mã sản phẩm : CPU chip core i3, i5, i7 xuất xứ : USA - Japan bảo hành : 12 tháng triệu chứng : cởi ra từ bỏ máy đồng hóa
*

Công ty máy tính Linh anh kính gửi quý khách hàng hàng bảng giá tổng hợp bộ vi xử trí Intel cởi ra tự máy nhất quán Dell, HP cùng với rất đa dạng mẫu mã như:

- Intel core i3, i5, i7 cố kỉnh hệ 1 đến cầm cố hệ 6- hãng intel Xeon từ socket 1156 mang lại socket 2011

- Chip luôn luôn có số lượng nhiều kính mời Quý khách liên hệ trực tiếp để được support cụ thể. Nhận bàn bạc Chip, upgrade Chip....

TÊN CHIP

SOCKET

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GIÁ bh 1T

GIÁ bảo hành 06T

BỘ VI XỬ LÝ INTEL chip core I3, I5, I7

Core i3 - 2120

1155 Sandy brigde

3.3 Ghz 3Mb cache2 lõi 4 luồng65W

380,000

430,000

Core i3 - 3220

1155 Ivy Brigde

3.3 Ghz 3Mb cache2 lõi 4 luồng55W

430,000

480,000

Core i3 - 4130

1150 Haswell

3.4 Ghz 3Mb cache2 lõi 4 luồng54W

720,000

820,000

Core i3 - 6100

1151 Skylake

3.7 Ghz 3Mb cache2 lõi 4 luồng51W

1.650,000

1.800,000

Core i3 - 7100

1151 Kabylake

3.9 Ghz 3Mb cache2 lõi 4 luồng51W

1.750,000

1.900,000

Core i3 - 8100

1151 Coffeelake

3.6 Ghz 6Mb cache 4 lõi 4 luồng 65W

2.300,000

2.500,000

Core i3 - 9100

1151 Coffeelake

3.6 Ghz 6Mb cache 4 lõi 4 luồng 65W

2.500,000

2.700,000

Core i5 - 2400

1155 Sandy brigde

3.1 Ghz 6Mb cache4 lõi 4 luồng95W

750,000

850,000

Core i5 - 3470

1155 Ivy Brigde

3.2 Ghz 6Mb cache4 lõi 4 luồng77W

850,000

950,000

Core i5 - 4570s

1150 Haswell

2.9 Ghz 6Mb cache4 lõi 4 luồng65W

1,250,000

1,350,000

Core i5 - 4570

1150 Haswell

3.2 Ghz 6Mb cache4 lõi 4 luồng95W

1,300,000

1,400,000

Core i5 - 6400

1151 Skylake

2.7 Ghz 6Mb cache4 lõi 4 luồng 65W

2,150,000

2,350,000

Core i5 - 7400

1151 Kabylake

3.0 Ghz 6Mb cache4 lõi 4 luồng65W

3.100,000

3,300,000

Core i5 - 8400

1151 Coffeelake

2.8 Ghz 6Mb cache 6 lõi 6 luồng65W

3,300,000

3,500,000

Core i5 – 9400f

1151 Coffeelake

2.9 Ghz 9Mb cache 6 lõi 6 luồng65W

3,200,000

3,400,000

Core i5 – 9400

1151 Coffeelake

2.9 Ghz 9Mb cache 6 lõi 6 luồng65W

3,900,000

4,100,000

Core i7 - 860

1156

2.8 Ghz 8Mb cache4 lõi 8 luồng95W

900,000

1.000,000

Core i7 - 920

1366

2.66 Ghz 8Mb cache4 lõi 8 luồng130W

700,000

800,000

Core i7 - 2600

1155 Sandy brigde

3.4 Ghz 8Mb cache4 lõi 8 luồng95W

1,400,000

1,500,000

Core i7 - 3770

1155 Ivy Brigde

3.4 Ghz 8Mb cache4 lõi 8 luồng77W

2.200,000

2,400,000

Core i7 - 4770

1150 Haswell

3.4 Ghz 8Mb cache4 lõi 8 luồng84W

2,400,000

2,600,000

Core i7 - 4770s

1150 Haswell

3.1 Ghz 8Mb cache4 lõi 8 luồng65W

2,300,000

2,500,000

Core i7 - 4790

1150 Haswell

3.6 Ghz 8Mb cache4 lõi 8 luồng84W

2,500,000

2,700,000

Core i7 - 6700

1151 Skylake

3.4 Ghz 8Mb cache4 lõi 8 luồng65W

4,400,000

4,600,000

Core i7 - 6700K

1151 Skylake

4.0 Ghz 8Mb cache4 lõi 8 luồng91W

4,600,000

5,500,000

Core i7 - 7700

1151 Skylake

3.6 Ghz 8Mb cache4 lõi 8 luồng65W

5,400,000

5,600,000

Core i7 – 7700K

1151 Skylake

4.2 Ghz 8Mb cache4 lõi 8 luồng91W

5,600,000

5,800,000

Core i7 – 8700

1151 Skylake

3.2 Ghz 12Mb cache6 lõi 12 luồng65W

5,700,000

5,900,000

Core i7 – 8700K

1151 Skylake

3.7 Ghz 12Mb cache6 lõi 12 luồng95W

5,900,000

6,100,000

Core i7 – 9700

1151 Skylake

3.0 Ghz 12Mb cache8 lõi 8 luồng65W

6,500,000

6,900,000

Core i7 – 9700K

1151 Skylake

3.6 Ghz 12Mb cache8 lõi 8 luồng95W

6,900,000

7,500,000