a.năm nay người mẹ 37 tuổi, con 7 tuổi. Hỏisau bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ sẽ vội 3 lần tuổi con?

b. Cha hơn nhỏ 30 tuổi. 5 thời gian trước đây tuổi ba gấp 4 lần tuổi con. Vậy trong năm này bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

c. Năm nay, số tuổi trung bình cộng của 2 bà cháu là 35 tuổi, biết bà hơn con cháu 60 tuổi. Vậy trong năm này bà từng nào tuổi?Hiệu tuổi bà mẹ và tuổi con không chuyển đổi theo thời gian và là:37 - 7 = 30 (tuổi)Ta tất cả sơ thiết bị khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi bé như sau:Tuổi con: |____|Tuổi mẹ: |____|____|____|Hiệu số phần giữa tuổi bà mẹ và tuổi con khi tuổi chị em gấp 3 lần tuổi con là:3 - 1 = 2 (phần)Giá trị 1 phần hay tuổi bé khi mẹ gấp 3 lần tuổi nhỏ là:30 : 2 = 15 (tuổi)Mẹ vội vàng 3 lần tuổi bé sau:

15 - 7=8(năm)Đáp số: 8 năm.

Bạn đang xem: Hai năm nữa con 9 tuổi

b.

Hiệu tuổi ba và tuổi con ko thay đổi theo thời hạn nên, 5 thời gian trước bố vẫn hơn con 30 tuổi.

Ta có sơ đồ:

Tuổi bé 5 năm trước: |____|

Tuổi cha 5 năm trước: |____|____|____|____|

Hiệu số phần đều nhau là:

4 - 1= 3(phần)

Tuổi của bé 5 năm kia là:

30 : 3 = 10(tuổi)

Tuổi ba 5 năm kia là:

10 + 30= 40 ( tuổi)

Tuổi con bây chừ là:

10 + 5= 15(tuổi)

Tuổi bố bây chừ là:

40 + 5= 45(tuổi)

c.

Tổng số tuổi của 2 bà con cháu là:

35 . 2= 70(tuổi)

Tuổi của bà là:

(70+60):2= 65(tuổi)

Đáp số: 65 tuổi

Mk có tác dụng đầu đấy, vote nha!

 


4 bình chọn đúng
report sai phạm
lemaingoclinh đã chọn câu trả lời này

lemaingoclinh
Tổng điểm thông thái: 1
| Điểm uyên thâm Toán lớp 4: 1

cái này ai vấn đáp trước đã thắng rất có thể toiyeutienganhtrar lời trước cần gửi trước bạn đó giabaobrave cảm ơn những cậu đã hỗ trợ mình giải việc một cách dễ dãi cảm ơn 2 bạn nhiều nhé.


0 đánh giá đúng
report sai phạm

toiyeutienganh
Tổng điểm thông thái: 78 | Điểm uyên thâm Toán lớp 4: 14

Nhưng cầm sao bạn copy bài xích của người khác? Sao ko lo làm lại đi, tớ bao gồm biết là nhiều người đang làm đâu?


0 bình chọn đúng
report sai phạm

giabaobrave
Tổng điểm thông thái: 250 | Điểm uyên thâm Toán lớp 4: 37
a ) Hiệu tuổi chị em và tuổi con không thay đổi theo thời gian và là:37 - 7 = 30 (tuổi)Ta gồm sơ đồ vật khi tuổi bà mẹ gấp 3 lần tuổi nhỏ như sau:Tuổi con: |____|Tuổi mẹ: |____|____|____|Hiệu số lớp ở giữa tuổi bà bầu và tuổi nhỏ khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là:3 - 1 = 2 (phần)Giá trị 1 phần hay tuổi con khi bà bầu gấp 3 lần tuổi nhỏ là:30 : 2 = 15 (tuổi)Mẹ vội vàng 3 lần tuổi con sau:
15 - 7=8(năm)Đáp số: 8 năm.
b ) Hiệu tuổi ba và tuổi nhỏ ko đổi khác theo thời hạn nên, 5 năm ngoái bố vẫn hơn con 30 tuổi.
Ta gồm sơ đồ:
Tuổi bé 5 năm trước: |____|
Tuổi ba 5 năm trước: |____|____|____|____|
Hiệu số phần bằng nhau là:
4 - 1= 3(phần)
Tuổi của bé 5 thời gian trước là:
30 : 3 = 10(tuổi)
Tuổi tía 5 thời gian trước là:
10 + 30= 40 ( tuổi)
Tuổi con hiện giờ là:
10 + 5= 15(tuổi)
Tuổi bố bây giờ là:
40 + 5= 45(tuổi)
c ) tổng số tuổi của 2 bà cháu là:
35 . 2= 70(tuổi)
Tuổi của bà là:
(70+60):2= 65(tuổi)
Đáp số: 65 tuổi
1 đánh giá đúng
report sai phạm

giabaobrave
Tổng điểm thông thái: 250
| Điểm uyên thâm Toán lớp 4: 37
a ) Hiệu tuổi mẹ và tuổi nhỏ không biến hóa theo thời hạn và là:37 - 7 = 30 (tuổi)Ta có sơ thứ khi tuổi bà bầu gấp 3 lần tuổi con như sau:Tuổi con: |____|Tuổi mẹ: |____|____|____|Hiệu số lớp giữa tuổi mẹ và tuổi con khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là:3 - 1 = 2 (phần)Giá trị 1 phần hay tuổi bé khi chị em gấp 3 lần tuổi nhỏ là:30 : 2 = 15 (tuổi)Mẹ vội vàng 3 lần tuổi bé sau:
15 - 7=8(năm)Đáp số: 8 năm.
b ) Hiệu tuổi tía và tuổi nhỏ ko biến hóa theo thời hạn nên, 5 năm kia bố vẫn hơn con 30 tuổi.

Xem thêm: Hp Scanjet Pro 3000 S3 Sheet, Hp Scanjet Pro 3000 S3 Ink, Toner, And Ribbons


Ta bao gồm sơ đồ:
Tuổi nhỏ 5 năm trước: |____|
Tuổi ba 5 năm trước: |____|____|____|____|
Hiệu số phần đều nhau là:
4 - 1= 3(phần)
Tuổi của con 5 thời gian trước là:
30 : 3 = 10(tuổi)
Tuổi cha 5 thời gian trước là:
10 + 30= 40 ( tuổi)
Tuổi con hiện giờ là:
10 + 5= 15(tuổi)
Tuổi bố hiện nay là:
40 + 5= 45(tuổi)
c ) toàn bô tuổi của 2 bà cháu là:
35 . 2= 70(tuổi)
Tuổi của bà là:
(70+60):2= 65(tuổi)
Đáp số: 65 tuổi
0 bình chọn đúng
report sai phạm
giabaobrave
Tổng điểm thông thái: 250
| Điểm uyên bác Toán lớp 4: 37
a ) Hiệu tuổi bà mẹ và tuổi bé không thay đổi theo thời gian và là:37 - 7 = 30 (tuổi)Ta tất cả sơ đồ vật khi tuổi bà bầu gấp 3 lần tuổi bé như sau:Tuổi con: |____|Tuổi mẹ: |____|____|____|Hiệu số lớp giữa tuổi mẹ và tuổi con khi tuổi chị em gấp 3 lần tuổi bé là:3 - 1 = 2 (phần)Giá trị 1 phần hay tuổi bé khi người mẹ gấp 3 lần tuổi bé là:30 : 2 = 15 (tuổi)Mẹ gấp 3 lần tuổi con sau:
15 - 7=8(năm)Đáp số: 8 năm.
b ) Hiệu tuổi bố và tuổi con ko biến hóa theo thời gian nên, 5 năm ngoái bố vẫn hơn con 30 tuổi.
Ta gồm sơ đồ:
Tuổi nhỏ 5 năm trước: |____|
Tuổi ba 5 năm trước: |____|____|____|____|
Hiệu số phần đều bằng nhau là:
4 - 1= 3(phần)
Tuổi của bé 5 năm ngoái là:
30 : 3 = 10(tuổi)
Tuổi tía 5 năm kia là:
10 + 30= 40 ( tuổi)
Tuổi con bây giờ là:
10 + 5= 15(tuổi)
Tuổi bố hiện thời là:
40 + 5= 45(tuổi)
c ) toàn bô tuổi của 2 bà con cháu là:
35 . 2= 70(tuổi)
Tuổi của bà là:
(70+60):2= 65(tuổi)
Đáp số: 65 tuổi
0 đánh giá đúng
báo cáo sai phạm
giabaobrave
Tổng điểm thông thái: 250
| Điểm uyên bác Toán lớp 4: 37

mk vẫn viết thì các bạn lại gửi


0 bình chọn đúng
report sai phạm
toiyeutienganh
Tổng điểm thông thái: 78 | Điểm uyên thâm Toán lớp 4: 14

giabaobrave:Copy bài bác của mk!


0 bình chọn đúng
báo cáo sai phạm
giabaobrave
Tổng điểm thông thái: 250 | Điểm uyên thâm Toán lớp 4: 37
a ) Hiệu tuổi bà bầu và tuổi con không biến đổi theo thời gian và là:37 - 7 = 30 (tuổi)Ta bao gồm sơ vật dụng khi tuổi chị em gấp 3 lần tuổi con như sau:Tuổi con: |____|Tuổi mẹ: |____|____|____|Hiệu số phần giữa tuổi bà mẹ và tuổi con khi tuổi người mẹ gấp 3 lần tuổi nhỏ là:3 - 1 = 2 (phần)Giá trị một phần hay tuổi con khi chị em gấp 3 lần tuổi bé là:30 : 2 = 15 (tuổi)Mẹ gấp 3 lần tuổi bé sau:
15 - 7=8(năm)Đáp số: 8 năm.
b ) Hiệu tuổi tía và tuổi con ko đổi khác theo thời gian nên, 5 năm ngoái bố vẫn hơn con 30 tuổi.
Ta tất cả sơ đồ:
Tuổi bé 5 năm trước: |____|
Tuổi cha 5 năm trước: |____|____|____|____|
Hiệu số phần cân nhau là:
4 - 1= 3(phần)
Tuổi của con 5 thời gian trước là:
30 : 3 = 10(tuổi)
Tuổi ba 5 năm ngoái là:
10 + 30= 40 ( tuổi)
Tuổi con hiện nay là:
10 + 5= 15(tuổi)
Tuổi bố bây giờ là:
40 + 5= 45(tuổi)
c ) tổng cộng tuổi của 2 bà con cháu là:
35 . 2= 70(tuổi)
Tuổi của bà là:
(70+60):2= 65(tuổi)
Đáp số: 65 tuổi
0 đánh giá đúng
báo cáo sai phạm
giabaobrave
Tổng điểm thông thái: 250
| Điểm thông thái Toán lớp 4: 37
a ) Hiệu tuổi mẹ và tuổi bé không chuyển đổi theo thời hạn và là:37 - 7 = 30 (tuổi)Ta gồm sơ đồ khi tuổi chị em gấp 3 lần tuổi nhỏ như sau:Tuổi con: |____|Tuổi mẹ: |____|____|____|Hiệu số phần ở giữa tuổi người mẹ và tuổi nhỏ khi tuổi chị em gấp 3 lần tuổi con là:3 - 1 = 2 (phần)Giá trị 1 phần hay tuổi bé khi người mẹ gấp 3 lần tuổi nhỏ là:30 : 2 = 15 (tuổi)Mẹ vội vàng 3 lần tuổi bé sau:
15 - 7=8(năm)Đáp số: 8 năm.
b ) Hiệu tuổi bố và tuổi con ko biến đổi theo thời gian nên, 5 năm trước bố vẫn hơn bé 30 tuổi.
Ta gồm sơ đồ:
Tuổi bé 5 năm trước: |____|
Tuổi bố 5 năm trước: |____|____|____|____|
Hiệu số phần đều nhau là:
4 - 1= 3(phần)
Tuổi của con 5 năm ngoái là:
30 : 3 = 10(tuổi)
Tuổi cha 5 năm kia là:
10 + 30= 40 ( tuổi)
Tuổi con hiện nay là:
10 + 5= 15(tuổi)
Tuổi bố hiện thời là:
40 + 5= 45(tuổi)
c ) tổng thể tuổi của 2 bà con cháu là:
35 . 2= 70(tuổi)
Tuổi của bà là:
(70+60):2= 65(tuổi)
Đáp số: 65 tuổi
0 đánh giá đúng
báo cáo sai phạm
giabaobrave
Tổng điểm thông thái: 250
| Điểm uyên bác Toán lớp 4: 37
a ) Hiệu tuổi bà mẹ và tuổi bé không đổi khác theo thời hạn và là:37 - 7 = 30 (tuổi)Ta gồm sơ đồ vật khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con như sau:Tuổi con: |____|Tuổi mẹ: |____|____|____|Hiệu số phần giữa tuổi chị em và tuổi bé khi tuổi người mẹ gấp 3 lần tuổi nhỏ là:3 - 1 = 2 (phần)Giá trị một trong những phần hay tuổi con khi bà mẹ gấp 3 lần tuổi bé là:30 : 2 = 15 (tuổi)Mẹ cấp 3 lần tuổi con sau:
15 - 7=8(năm)Đáp số: 8 năm.
b ) Hiệu tuổi tía và tuổi con ko chuyển đổi theo thời hạn nên, 5 năm trước bố vẫn hơn bé 30 tuổi.
Ta bao gồm sơ đồ:
Tuổi nhỏ 5 năm trước: |____|
Tuổi tía 5 năm trước: |____|____|____|____|
Hiệu số phần đều bằng nhau là:
4 - 1= 3(phần)
Tuổi của bé 5 năm trước là:
30 : 3 = 10(tuổi)
Tuổi tía 5 năm kia là:
10 + 30= 40 ( tuổi)
Tuổi con bây giờ là:
10 + 5= 15(tuổi)
Tuổi bố bây giờ là:
40 + 5= 45(tuổi)
c ) tổng cộng tuổi của 2 bà con cháu là:
35 . 2= 70(tuổi)
Tuổi của bà là:
(70+60):2= 65(tuổi)
Đáp số: 65 tuổi
0 đánh giá đúng
report sai phạm
Thành viên VIP của tieuhochongdu.edu.vn mới được xem tiếp câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
tất cả các lớp toàn bộ các môn tất cả các chủ thể
Lọc câu hỏi
giữ hộ câu hỏi
Nội quy mục hỏi đáp
giải thưởng mục hỏi đáp
Bảng xếp thứ hạng tuần
Xem bảng xếp hạng

Học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh


Bạn hãy đăng ĐĂNG NHẬP bắt đầu được thực hiện tính năng này
Giới thiệu| câu hỏi thường gặp| Kiểm tra| Học mà lại chơi| Tin tức| nguyên tắc sử dụng| chính sách bảo mật| Góp ý - tương tác
*

Tiểu học
Lớp 1 Lớp 4
Lớp 2 Lớp 5
Lớp 3
Trung học cơ sở
Lớp 6 Lớp 7
Lớp 8 Lớp 9
Trung học tập phổ thông
Lớp 10 Lớp 11
Lớp 12