KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng ưng ý Thanh trường đoản cú Thiền Viện Chân Không

PHẨM 25 QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN

*
*

"Quán" là coi xét, "Thế Âm" là music của cố gắng gian. Quán cố Âm là coi xét âm nhạc thế gian, tiêu biểu cho lòng trường đoản cú bi của Bồ-tát. Ngài lắng nghe tiếng thở than của chúng sanh, khởi lòng mến xót cho cứu độ mang lại hết khổ. "Phổ Môn" là dòng cửa thông liền khắp tất cả. Bồ-tát Quán rứa Âm tu hạnh trường đoản cú bi, xuất xắc lắng nghe tiếng than phiền của bọn chúng sanh cơ mà hiện thân để hóa độ. Phương tiện hóa độ của Ngài là cửa pháp thông liền khắp vớ cả, người nào cũng có thể vào tu, không giới hạn. Mục tiêu của phẩm này là phá Tưởng ấm vào Ngũ địa và châu lục Bồ-tát.

Bạn đang xem: Kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn thứ 25

CHÁNH VĂN:

1.- thời gian bấy giờ, ngài rất nhiều Ý Bồ-tát ngay tức khắc từ vị trí ngồi vùng lên trịch áo bày vai hữu, chấp tay hướng Phật mà lại bạch rằng: "Thế Tôn! Ngài Quán nỗ lực Âm Bồ-tát bởi nhân duyên gì cơ mà tên là Quán nỗ lực Âm?"

Phật bảo ngài rất nhiều Ý Bồ-tát:

- Thiện nam giới tử! Nếu gồm vô lượng trăm ngàn muôn ức bọn chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán nỗ lực Âm Bồ-tát này một lòng xưng danh, Quán núm Âm Bồ-tát tức thời để mắt tới tiếng tăm kia, phần đông được giải thoát.

Nếu có tín đồ trì thương hiệu Quán cụ Âm Bồ-tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được vì vì chưng sức oai vệ thần của Bồ-tát này được như vậy.

Nếu bị nước khủng làm trôi, xưng danh hiệu Bồ-tát này liền được địa điểm cạn.

Nếu có trăm ngàn muôn ức chúng sanh vì chưng tìm vàng, bạc, lưu-ly, xa-cừ, mã não, san-hô, hổ phách, trân châu các thứ báu, yêu cầu vào trong biển khơi lớn, giả sử gió đen thổi ghe thuyền của kia trôi tấp chỗ nước quỉ la-sát, trong ấy nếu tất cả nhẫn đến một bạn xưng thương hiệu Quán cố Âm Bồ-tát, thời các người này đều được thoát ra khỏi nạn quỉ la-sát. Vị nhân duyên đó mà tên là Quán cầm Âm.

GIẢNG:

Phẩm này, fan đương cơ đứng ra thưa hỏi là Bồ-tát rất nhiều Ý. Vô tận Ý là phát minh không cùng, không dứt. Nguyên nhân Bồ-tát nhưng mà ý những như vậy? Như đang nói, phẩm này là phá Tưởng ấm. Ý tưởng của bọn chúng sanh có trăm nghìn muôn ức thứ, cái gì cũng nghĩ tưởng được, yêu cầu nói là vô vàn Ý. Nhưng lại nếu niệm thương hiệu Quán cầm Âm Bồ-tát thì phần đa nghĩ tưởng ngừng lặng thì không còn khổ. Chỗ này nếu bọn họ không nắm rõ sẽ lầm. Trong khiếp Nhật Tụng phẩm Phổ Môn được liệt vào kinh cầu an, ai đau căn bệnh tụng phẩm này ước cho an ổn. Vậy phẩm Phổ Môn có phải kê cầu an không? vào phẩm này Phật nói lên bạn dạng sự của Bồ-tát. Bồ-tát Quán cố Âm làm việc đời vượt khứ, Ngài khởi chổ chính giữa từ bi tu hạnh tiệm xét tiếng than thở của bọn chúng sanh ở gắng gian, mà hiện thân mang đến cứu độ cho số đông loài hết đau khổ. Nếu bọn họ cứ dựa vào chữ nghĩa hình tướng thì ngang trên đây bị kẹt lớn. Như câu: "Có tín đồ trì thương hiệu Quán thay Âm Bồ-tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, vì bởi sức oai vệ thần của Bồ-tát này được như vậy." Quí vị học phẩm này có tin lời Phật nói không? Đệ tử Phật mà không tin tưởng Phật thì tin ai? Vậy trường hợp có bạn nhóm một đụn củi đốt lửa cháy hừng hực, bảo quí vị niệm Quán cầm cố Âm Bồ-tát và bước vào đống lửa đó, coi thân quí vị có cháy không? giả dụ thân quí vị bị cháy nám thì lời Phật nói ko đúng. Quí vị nghĩ về sao đây?

Lại một đoạn nữa: "Nếu bị nước khủng làm trôi, xưng danh hiệu Bồ-tát Quán cố Âm tức tốc được nơi cạn." Như vậy những người đi biển, thuyền chìm niệm danh hiệu Bồ-tát, tất cả đều gặp mặt chỗ cạn, hay cũng có thể có người bị tiêu diệt chìm? Những vấn đề này nếu hiểu theo sự tướng mạo thì thấy chống trái, còn hiểu theo lý tánh, như theo ghê Thủ Lăng Nghiêm, Phật nói Bồ-tát cửa hàng Âm tu hạnh phản văn văn từ bỏ tánh, tức là xoay lại nghe Tánh nghe của mình. Tánh nghe là loại Thể sống động của mỗi người, không có tướng mạo, không tồn tại hình dáng. Đã ko có hình dáng tướng mạo thì lửa làm sao thiêu được, nước nào dấn chìm được? yêu cầu nói niệm tiệm Âm tức là lắng nghe Tánh nghe của bao gồm mình, thì đa số chướng nạn của lửa nước đều qua khỏi.

Lại một đoạn nữa: "Có trăm ngàn muôn ức chúng sanh bởi tìm tiến thưởng bạc, lưu-ly... Vào biển khơi lớn, giả sử gió black thổi ghe thuyền bọn họ trôi tấp khu vực nước quỉ la-sát, nếu bao gồm một người trong đó xưng danh hiệu Quán chũm Âm Bồ-tát, thời những người kia đều thoát ra khỏi nạn quỉ la-sát." Chuyện này cần hiểu như thế nào? Xưa gồm một vị tướng công, cho tới hỏi đạo một Thiền sư, ông nêu mẩu chuyện trên và hỏi rằng: "Thế làm sao là hắc phong?" Thiền sư yên tâm nói rằng:Ông là 1 trong vị tướng tá công nhưng đi hỏi vớ vẩn bởi vậy sao? Vị tướng mạo công nghe chê mình buộc phải nổi tức, mặt đỏ gay. Thiền sư chỉ: Đó, hắc phong đó.

Vậy hắc phong là gì? Thiền sư ko nói hắc phong là gió ào ào mây đen kéo mù mịt, mà nói hắc phong là cơn sảnh giận của con người. Sảnh giận nổi lên từ mình chịu đựng khổ họa, lại còn tạo khổ lụy cho những người khác. Ví dụ ông A vô cớ kêu tên ông B chửi. Ông B nổi sân, xông tới tiến công đập ông A. Ông A bị tiến công đau liền tấn công lại ông B. Đó là ông B bị hắc phong thổi linh cảm tới cõi nước La-sát, bị quỉ la-sát hại rồi. Trường hợp ông B vừa nổi sân, biết mình sẽ sân, ngay thức thì niệm thương hiệu Quán rứa Âm Bồ-tát, cơn sân giận trì trệ dần lần rồi hết, đâu bao gồm đánh ông A cùng bị ông A đánh lại đau khổ. Như vậy, không hẳn Bồ-tát tiệm Âm cứu vãn ông B thoát nạn quỉ la-sát là gì? Hiểu như thế mới thực tế. Chớ trong lục địa cũng giống như hải hòn đảo ngoài biển lớn khơi, hòn đảo nào nghỉ ngơi đâu, có bạn ở hay là không có người ở, tất cả quỉ hay là không có quỉ, mọi tín đồ đều biết hết. Vậy nước La-sát nằm tại phần nào trên trái địa mong này? Như vậy, hắc phong và nước quỉ La-sát biểu trưng cho lòng sảnh giận của con fan dấy khởi, rồi con người theo này mà tạo nghiệp ác thọ trái báo khổ đau. Còn Quán cố Âm Bồ-tát là hình tượng lòng từ bỏ bi, lòng trường đoản cú bi khởi lên thì sảnh giận tiêu tan, cần nói bị hắc phong thổi phiêu lưu đến cõi nước La-sát, niệm thương hiệu Quán nạm Âm thì không biến thành hại là vậy.

CHÁNH VĂN:

2.- Nếu lại sở hữu người sắp sẽ ảnh hưởng hại, xưng danh hiệu Quán chũm Âm Bồ-tát, thời dao gậy của người cầm lập tức gãy từng khúc, tín đồ ấy được bay khỏi.

ví như quỉ dạ-xoa thuộc la-sát đầy vào cõi tam thiên đại thiên ý muốn đến sợ người, nghe bạn xưng hiệu Quán núm Âm Bồ-tát, thời các quỉ dữ này còn không hoàn toàn có thể dùng mắt dữ mà quan sát người, huống lại có tác dụng hại được.

Dầu lại có người hoặc gồm tội, hoặc ko tội, gông xiềng xiềng xích trói buộc địa điểm thân, xưng thương hiệu Quán cố gắng Âm Bồ-tát, thảy hầu hết đứt rã, ngay tắp lự được thoát khỏi.

Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi tam thiên đại thiên, có một vị thương công ty dắt những người buôn đem theo rất nhiều của báu, trải qua khu vực đường hiểm trở, trong số đó có một fan xướng rằng: "Các thiện phái mạnh tử! không nên sợ sệt, các ông đề xuất phải một lòng xưng danh hiệu Quán thay Âm Bồ-tát, vị Bồ-tát đó hay lấy pháp Vô úy thí cho chúng sanh, các ông nếu như xưng thương hiệu thời sẽ được thoát khỏi oán tặc này."

Các tín đồ buôn nghe rồi, đều lên tiếng xưng rằng: "Nam-mô Quán ráng Âm Bồ-tát!", bởi xưng danh hiệu Bồ-tát bắt buộc liền được bay khỏi.

Xem thêm: Cách Chụp Màn Hình Máy Tính, Laptop 2021, Lightshot 5

Vô Tận Ý! Quán ráng Âm Bồ-tát sức oai thần cao lớn như thế.

GIẢNG:

Đoạn này nói người bị nạn niệm danh hiệu Quán thay Âm sẽ được thoát nạn. Như bạn sắp bị hại bằng dao gậy, niệm Quán thay Âm Bồ-tát thời dao gậy gãy ra từng khúc. Nếu tín đồ bị vô số quỉ la-sát cho hại, niệm Quán vậy Âm Bồ-tát thời quỉkhông dám sử dụng mắt để xem huống là hại. Hoặc tín đồ bị xiềng xích trói thân, niệm Quán gắng Âm Bồ-tát, xiềng xích lập tức đứt rã. Hoặc những người đi buôn gặp oán tặc, niệm Bồ-tát Quán cầm Âm, sẽ tiến hành Bồ-tát ban cho pháp vô úy, bay khỏi oán tặc. Đó là công hiệu của bạn niệm Bồ-tát Quán cầm cố Âm. Đây nói Bồ-tát Quán chũm Âm hay bố thí pháp Vô úy, vô úy là ko sợ. Phần đông mọi khổ đau số đông phát nguồn từ lòng hại hãi, sợ hãi đói, sợ hãi khát, hại bệnh, sợ chết... Thời gian sợ thì bồn chồn, lo âu, khiếp hãi, ăn uống ngủ không được, khổ não hiện ra ngay trong lúc sợ. Sợ là do tưởng mới bao gồm nên người bất thần đạn lạc cất cánh tới trúng thì ko sợ, nhưng có bạn chĩa họng súng trước mình thì hại run lên. Như vậy, sợ là do tưởng tượng nhưng mà ra, với khổ do sợ nhưng có. Tưởng tượng nhiều là hại nhiều, sợ những là khổ nhiều, Bồ-tát Quán thế Âm cứu khổ là khiến cho chúng sanh không còn sợ, gọi là thí pháp Vô úy. Ví dụ chúng ta mộng thấy ma nhát, bọn họ sợ hãi, dịp đó ngay lập tức nhớ niệm danh hiệu Quán cố kỉnh Âm, thì ma vươn lên là mất. Do họ có tưởng điên đảo, cần phóng chỉ ra ma tai ác rồi sợ. Lúc sợ, bỗng tỉnh niệm Quán vắt Âm thì các niệm điên đảo tiêu tan, hết lúng túng nên an ổn. Đó là Bồ-tát Quán vắt Âm thí pháp Vô úy. Cao hơn nữa một bậc, niệm danh hiệu Quán gắng Âm là quay trở lại Tri loài kiến Phật là loại thể ko hình tướng, không có hình tướng làm sao hại được nhưng sợ. Vì thế mọi gian nan đều hóa giải.

CHÁNH VĂN:

3.- Nếu bao gồm chúng sinh nào nhiều lòng dâm dục, thường kính cẩn niệm Quán vắt Âm Bồ-tát, tức tốc được ly dục.

Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán cố gắng Âm Bồ-tát, lập tức được lìa lòng giận.

Nếu tín đồ nhiều gàn si, thường cung kính niệm Quán cố gắng Âm Bồ-tát, tức thời được lìa dại dột si.

Vô Tận Ý! Quán cố gắng Âm Bồ-tát có những sức oai phong thần lớn, nhiều công dụng như thế, do đó chúng sinh thường yêu cầu một lòng tưởng nhớ.

Nếu có tín đồ nữ, mang sử mong cầu nhỏ trai, lễ lạy cúng nhường nhịn Quán ráng Âm Bồ-tát, liền sanh con trai phước đức trí huệ; đưa sử mong cầu bé gái, bèn sanh đàn bà có tướng mạo xinh đẹp, vì chưng trước vẫn trồng nơi bắt đầu phước đức, mọi bạn đều kính mến.

Vô Tận Ý! Quán rứa Âm Bồ-tát tất cả sức thần như thế.

GIẢNG:

Chúng ta thấy, nếu chúng sanh làm sao khởi niệm tham dục, tức thì niệm thương hiệu Quán vậy Âm, thì tham dục yên xuống không còn. Nếu như nổi giận, niệm Quán cố gắng Âm, cơn giận lần lần trì trệ dần và hết. Nếu dở người si nghĩ về tưởng điên đảo, niệm danh hiệu Quán cố Âm, trung khu an định thức giấc sáng, lìa được gàn si. Sở dĩ được như vậy là do biết chuyển phiên lại sinh sống với Tri kiến Phật thanh tịnh sáng suốt đề nghị lìa được tham, sân, si.

Sau đây nói tín đồ nữ ước ao sanh nhỏ trai, con gái, cúng nhịn nhường lễ lạy Bồ-tát Quán cầm cố Âm thì được thành tựu suôn sẻ muốn. Điều này bấy lâu chúng ta hiểu trên chữ nghĩa nên bị kẹt, duy nhất là tu sĩ phái nữ, thấy các nữ Phật tử sở hữu thai, xuất xắc khuyên những cô niệm Bồ-tát Quán cầm Âm. Tất cả một thiếu phụ Phật tử ngơi nghỉ gần chùa tín ngưỡng rất sâu đậm, cô tất cả thai, ngỏ ý hy vọng được sanh nhỏ trai. Bắt buộc cô Ni ở miếu dạy mang lại cô Phật tử niệm danh hiệu Bồ-tát Quán vắt Âm và để được sanh bé trai. Cô Phật tử nghe lời niệm siêu chí thành, nhưng lại tới ngày sanh thì sanh con gái. Cô Phật tử đi kiện, cô Ni không biết giải quyết thế nào, cứ lánh mặt hoài. Thật là loại họa của người không hiểu biết lý kinh. Ở trên đây Phật nói: ước ao cầu đàn ông được con trai, cầu phụ nữ được nhỏ gái, là tạo nên công đức bắt buộc nghĩ bàn của fan niệm Bồ-tát Quán cầm cố Âm. Bởi công đức thù thắng bắt buộc nghĩ bàn, phải mọi câu hỏi được may mắn không trái không nghịch. Nếu nói xa hơn, niệm Bồ-tát Quán thay Âm là luân chuyển lại với Tánh nghe của mình, có nghĩa là trở về cùng với Tri kiến Phật thì mọi vụ việc đều được như ý. Tri loài kiến Phật còn được gọi là Châu như ý.

CHÁNH VĂN:

4.- Nếu tất cả chúng sanh kính cẩn lễ lạy Quán nỗ lực Âm Bồ-tát, thời phước đức chẳng luống mất. Cho nên chúng sinh đều cần thọ trì danh hiệu Quán thế Âm Bồ-tát.

vô tận Ý! nếu có người thọ trì danh trường đoản cú của sáu mươi hai ức hằng hà sa Bồ-tát, lại trọn đời bái dường món ăn uống, y phục, giường nằm, dung dịch thang. Ý ông nghĩ sao? Công đức của fan thiện phái mạnh tử, thiện thiếu phụ nhân đó có rất nhiều chăng?

Vô Tận Ý thưa: "Bạch vắt Tôn! khôn cùng nhiều." Phật nói: "Nếu lại có người lâu trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường, thời phước của hai tín đồ đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp quan trọng cùng tận.

Vô Tận Ý! thọ trì thương hiệu Quán nuốm Âm Bồ-tát được vô lượng vô bờ phước đức lợi ích như thế."