Gió chiều cứ hắt hiu nghe bi ai thiu.Cánh cò trắng thơ dại bay về đâu? cơ mà chẳng thấy kẹ qua, ghé qua ruộng đồng. Để lúa mỏi vẫy tay chờ mong mong. Nhớ ngày nhỏ nhắn thích vẽ tranh về cánh đồng. Bao gồm dòng sông, gồm lũy tre, có mẹ tôi. Còn em thích vẽ tranh về cánh cò. Cò white sải cánh bay bên cánh đồng xanh Cò bay, cò bay, núi cao hải dương sâu, biết đâu cò về? Cò bay, cò bay, có nghe lời ru í ơi à ơi! Cò bay, cò bay, biết sao chạm chán nhau? Nước tan đá mòn.Cò bay, cò bay, giờ tơ bầy tôi, tính tang tình tang. Nhớ ngày ấy đê mê thương cánh cò. Tiếng đàn tôi tính tang, tang tình tang. Bài hát ru em, ru em mang lại trường. Bài hát ru em, 1 thời mộng mơ. Nắm là nắng rất tươi khi mùa Xuân.Cánh đồng lúa ngạt ngào xanh mặt dòng sông. Trầu quấn rước thân cau, đá vôi chờ nhau. Cò white sải cánh cất cánh quanh cánh đồng tôi. Cò bay, cò bay, núi cao hải dương sâu, biết đâu cò về? Cò bay, cò bay, gồm nghe lời ru í ơi à ơi! Cò bay, cò bay, biết sao gặp gỡ nhau? Nước rã đá mòn.Cò bay, cò bay, tiếng tơ lũ tôi, tính tang tình tang. Đến ngày ấy new hay em qua cầu.Tiếng bầy tôi đứt dây lơi lả lơi. Bài bác hát tiễn em qua cánh đồng.Bài hát vẫn bao năm thiết yếu quên. Bài bác hát cho hôm nay... Cần thiết quên.

Bạn đang xem: Bài hát hay

bài xích hát trong album
Nghe nhạc Nghe tất cả 23 bài.
Sơn Ngọc Minh

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Darling In The Franxx Season 2: Here'S What We Know So Far

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.