*

Trang chủ giới thiệu Ban nhà nhiệm Hội đồng tán thưởng kỷ giải pháp Điều lệ Nội quy Thông cung cấp tin tức - Sự kiện tu dưỡng đào tạo vận động phong trào Trao đổi nghiệp vụ Quan hệ thế giới Khen thưởng Kỷ dụng cụ Xem đoàn tổn phí Liên hệ

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT kinh doanh BẢO HIỂM

Để sẵn sàng nội dung cho kỳ họp vật dụng 3, Quốc hội khóa XV, vừa qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố hồ chí minh đã tổ chức Hội thảo góp ý mang đến Dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) dự kiến sẽ được Quốc hội trải qua tại kỳ họp đồ vật 3.

Bạn đang xem: Luaật kinh doanh bảo hiểm

Đoàn phương tiện sư thành phố hồ chí minh được mời tham tham dự các buổi tiệc thảo và trình bày tham luận đối với Dự thảo Luật sale bảo hiểm sửa đổi.

Trang trang web Đoàn pháp luật sư tp hcm xin trân trọng reviews bài tham luận của phép tắc sư nai lưng Tuấn Giang (Đoàn luật pháp sư TP.HCM) mang lại Quý phép tắc sư đồng nghiệp tham khảo.

Tám điểm bắt đầu của Dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm

Dự thảo Luật marketing bảo hiểm (sửa đổi) có một số điểm bắt đầu sau:

Một là, cơ sở pháp lý rất cụ thể về vấn đề xây dựng cơ sở tài liệu chung về sale bảo hiểm giao hàng công tác quản ngại lý, giám sát, phân tích, đoán trước về thị phần bảo hiểm với phòng, chống ăn lận bảo hiểm (Điều 11, 12 Dự thảo).

Hai là, Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp lớn ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm (Điều 5):

- nâng cao hiệu quả hoạt động

- tân tiến hóa công tác làm việc thống kê, báo cáo

- tạo ra cơ sở tài liệu về KDBH, kết nối với đại lý dữ liệu nước nhà và cơ sở tài liệu chuyên ngành khác

- cung ứng dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường xung quanh mạng.

Ba là, các biện pháp về hòa hợp đồng bảo hiểm (Chương II) đã được ngã sung, trả thiện rất rõ ràng, đồng điệu với quy định của cục Luật dân sự về thanh toán dân sự, vừa lòng đồng. Nắm thể:

- té sung, hoàn thiện quy định tương quan đến nội dung, hình thức, hiệu lực hiện hành của hòa hợp đồng bảo hiểm

- các trường hợp solo phương, bỏ bỏ, xong xuôi hợp đồng được xác minh rõ ràng

- Điều khoản về 1-1 phương hoàn thành hợp đồng cùng hợp đồng bảo hiểm vô hiệu không thể bị trùng lặp, gây khó hiểu và giảm thiểu tranh chấp.

- bổ sung các vấn đề đặc điểm của thích hợp đồng bảo đảm (thời gian cân nặng nhắc, bảo đảm tạm thời…)

- bổ sung cập nhật quy định về bảo đảm nhóm

Bốn là, cải cách giấy tờ thủ tục hành thiết yếu về việc cách tân và phát triển sản phẩm bảo hiểm (Điều 86).

Năm là, cụ thể hóa vận động thuê không tính vào công cụ (Điều 88).

Xem thêm: Bảng Giá Phạt Vi Phạm Giao Thông

Sáu là, minh bạch thông tin về doanh nghiệp thông qua các biện pháp về công khai minh bạch thông tin (Điều 101, 102, 103).

Bảy là, nhấn mạnh trọng trách của doanh nghiệp, bên mua bảo hiểm/người được bảo đảm và những bên liên quan trong vấn đề phòng, chống ăn lận bảo hiểm (Điều 106).

Tám là, Phương thức cai quản tài chính, quản ngại trị công ty lớn được thay đổi từ mô hình Solvency I sang quy mô RBC:

- Vốn được xác minh trên cơ sở khủng hoảng (rủi ro bảo hiểm, khủng hoảng thị trường, rủi ro khủng hoảng hoạt động, khủng hoảng rủi ro khác) của từng doanh nghiệp rõ ràng (Điều 107); Phải đảm bảo an toàn tỉ lệ an ninh vốn về tối thiểu theo dụng cụ định (Điều 108)

- giải pháp rõ về công khai thông tin (định kỳ, hay xuyên, bất thường)

Một số loài kiến nghị so với dự thảo

Thứ nhất, kiến nghị vứt bỏ khoản 3 Điều 19 về điều khoản loại bỏ trách nhiệm bảo hiểm (“3. Không áp dụng điều khoản loại bỏ trách nhiệm bảo đảm trong trường hợp gồm sự kiện bất khả chống hoặc trở ngại ngùng khách quan lại dẫn đến mặt mua bảo đảm chậm thông báo cho bạn bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế khi xảy ra sự khiếu nại bảo hiểm.”) thoát ra khỏi Dự thảo Luật.

Lý do: Việc vận dụng điều khoản đào thải trách nhiệm bảo hiểm trong phù hợp đồng bảo hiểm không dựa vào vào câu hỏi bên sở hữu bảo hiểm có kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xẩy ra sự kiện bảo đảm hay không.

Quy định này gây khó khăn hiểu, rất có thể dẫn đến vận dụng sai trong quá trình tranh chấp giữa những bên liên quan

Thứ hai: Kiến nghị bổ sung thêm khoản 4 vào Điều 30 về thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi hoàn như sau: “4. Công ty bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có quyền trường đoản cú chối giải quyết và xử lý hồ sơ yêu ước trả tiền bảo đảm hoặc bồi hoàn được nộp ko đúng hình thức tại Điều này”.

Lý do: Cần thiết hình thức cụ thể, ví dụ về hệ quả xử lý trường hợp phát sinh

Thứ ba: Kiến nghị vứt bỏ khỏi mục a, khoản 2, Điều 88 về hoạt động thuê bên cạnh đoạn sau: “Quy chế quản lý hoạt cồn thuê ngoài nên được Hội đồng cai quản trị, Hội đồng thành viên của công ty bảo hiểm, công ty lớn tái bảo hiểm hoặc cấp tất cả thẩm quyền của của trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài, trụ sở doanh nghiệp tái bảo hiểm quốc tế phê duyệt;”.

Lý do: Việc đưa ra yêu cầu này sẽ khởi tạo thêm gánh nặng cho những doanh nghiệp bảo hiểm. Thay vào đó, nên chất nhận được các doanh nghiệp lớn được quyền chủ động tiến hành các giấy tờ thủ tục phê xem xét nội bộ cần thiết theo đúng Điều lệ và các quy định nội bộ của bản thân mình trong việc sử dụng các dịch vụ thuê ngoài.

Luật sư trần Tuấn Giang (Đoàn chế độ sư TP.HCM)


*
Tin tức khác


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ cho CÁC ĐỐI TƯỢNG YẾU THẾ TẠI ĐỊA PHƯƠNG – MỘT SỐ VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT kinh doanh BẢO HIỂM


PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH: CẦN NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI


BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC: “ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT tp.hồ chí minh ĐÁP ỨNG NHU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”