Chân ngôn “OM MANI PADME HUNG” nêu biểu cho trung tâm đại bi và ân đức gia trì của hết thảy chư Phật, chư Bồ tát, nhất là ân đức gia trì của quán Tự Tại, đức Phật của lòng bi mẫn. Quán Tự Tại (hay quan liêu Âm) là hiện thân từ bi của Phật trong hình thức Báo thân, với chân ngôn của Ngài được tôn thờ là tinh túy tình cảm thương và lòng bi mẫn vô điều kiện của chư Phật với hữu tình bọn chúng sinh.

Bạn đang xem: Lục tự đại minh thần chú

Nếu Thượng sư Liên Hoa Sinh là bậc Thượng sư quan tiền trọng nhất trong truyền thống Kim Cương thừa, thì tiệm Tự Tại là vị Phật Bảo hộ quan tiền trọng nhất cho hành giả Kim Cương thừa. Chân ngôn Lục Tự đại minh “OM MANI PADME HUNG” nêu biểu đến lòng bi mẫn của Phật đã ăn sâu vào tiềm thức tất cả Phật tử, từ lứa trẻ thơ đến những bậc cừ khôi được trưởng dưỡng theo truyền thống Kim Cương thừa.

Theo khiếp điển Đại thừa, chủ yếu đức quan tiền Âm đã thờ dàng lên đức Phật câu chân ngôn Lục tự Đại Minh này, với đức Phật trở lại giao phó cho ngài Phật sự cao thâm là cứu góp tất cả bọn chúng sinh bay khỏi các khổ nạn trên con đường tiến đến giác ngộ. Vào tầm khoảng ấy, chư thiên tung hoa xuống tán thán ca ngợi các ngài, trái đất chấn động, và không trung vang lên music OM MANI PADME HUNG SHRI.

*
(Kinh luân cầu nguyện được khắc Lục Tự Đại Minh chân ngôn)

Trong Mật điển dạy rằng: chân ngôn đại bi Lục tự là hiện thân tinh túy trung tâm giác ngộ của hết thảy chư Phật, tinh túy của Ngũ bộ Phật và tinh túy trì giữ túng bấn mật. Chân ngôn này chứa đựng khẩu truyền tinh túy trong từng chủng tử của sáu chủng tử chân ngôn, là phẩm hạnh bố la mật tuyệt hảo với là cội nguồn của hết thảy chư Phật, cội nguồn của tất cả thành tựu, đem lại phúc lợi và bình yên cho tất cả bọn chúng sinh và là bé đường giác ngộ cùng giải thoát. Chỉ nhờ tu tập trì niệm sáu chữ chân ngôn này (là khẩu giác ngộ siêu việt tinh túy của hết thảy các pháp) hành giả có thể đạt được quả vị Vô học cùng trở thành bậc giải bay hướng dẫn chúng sinh. Dù một lần được nghe chân ngôn này vào lúc chết, chủng loại kiến và các động vật sẽ bay khỏi thân nghiệp báo với tái sinh vào cõi Tịnh độ. Việc trì niệm sáu chữ chân ngôn này, giống như mặt trời tỏa chiếu trên núi tuyết, sẽ khiến tất cả nghiệp xấu cùng chướng ngại nhưng mà hành giả đã tích lũy từ vô thủy trong luân hồi được tịnh hóa cùng tiêu trừ, đến khoảng thời gian ngắn lâm bình thường sẽ được vãng sinh vào cảnh giới Tịnh độ. Thiền định về chân ngôn này hành giả tất cả thể đạt được tam học Văn, Tư, Tu. Tất cả những pháp sẽ xuất hiện là Pháp thân với cánh cửa kho tàng công hạnh lợi ích bọn chúng sinh sẽ được rộng mở. Hành trì chân ngôn này sẽ giúp hành giả ko bị trôi dạt nơi cánh cửa tái sinh của lục đạo luân hồi cùng sẽ đạt được quả vị tía la mật, đồng thời tịnh hóa tất cả nghiệp nhiễm ô, phiền óc đau khổ, các thói quen tập khí xấu với chuyển hóa tất cả hiện tướng bên ngoài thành cảnh giới Tịnh độ của Tam thân. Bởi vậy, công đức trì tụng chân ngôn Đại bi Lục tự đại minh là không thể đo lường và nghĩ bàn.

*

Chân ngôn túng thiếu mật “OM MANI PADME HUNG” là hiện thân tất cả năng lực từ bi, trí tuệ cùng công hạnh của đức quan liêu Âm tôn quý, ngài đó là hiện thân bi mẫn của tất cả chư Phật. Chữ chủng tử “OM”, sắc trắng hình thành từ sự hiển bày của năm trí tuệ Phật, là chủng tử hợp nhất tất cả phẩm hạnh cùng là tinh túy Thiền định bố la mật. Chữ này tịnh hóa tất cả phiền óc của sự kiêu ngạo, có thể giải bay được sự đau khổ của chư Thiên là chiếc chết với sự đọa lạc. Những sự đau khổ vào cõi chư Thiên bất khả phân với thân với công hạnh của Shatakratu, Đức Phật hiện thân cứu độ cõi chư Thiên. Chữ OM là sự phản chiếu của trí tuệ bình đẳng, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo chúng sinh đến nam phương Tịnh độ, cảnh giới vinh quang cùng khiến họ thành tựu được sắc thân Phật Bảo Sinh.

Chữ “MA”, sắc xanh lục xuất hiện bày tỏ lòng bi mẫn, lòng từ bi vô lượng của Đức quan liêu Âm tôn quý hướng về tất cả bọn chúng sinh, là chữ chủng tử của công hạnh với là tự tính Nhẫn nhục ba la mật. Chữ chủng tử này tịnh hóa tất cả nhân với quả phiền não của sự ghen ghét đố kị. Trên thực tế, sự đau khổ của cõi Trời Atula đều tạo nên từ những ghen tỵ, hiếu chiến và sân hận. Những đau khổ này bất khả phân với thân và công hạnh của Vemachit, Đức Phật hiện thân cứu độ loại Atula ghen tuông tỵ. Chữ “MA” là hiện thân của trí tuệ Bất không Thành Tựu, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo chúng sinh đến cõi Bắc phương Tịnh độ, nơi mọi công hạnh viên mãn và khiến họ chứng đạt thân Phật Bất không Thành Tựu.

Xem thêm: Chỗ Bán Nguyên Liệu Làm Bánh Tại Tp Hcm Tốt Nhất Hiện Nay, Top 7 Shop Bán Nguyên Liệu Làm Bánh Tphcm Uy Tín

*
(Bảng luân hồi)

Chữ “NI”, màu xoàn xuất hiện từ sự hiển bày của tất cả pháp giới với lòng từ bi vô tác diệu lực của Đức quan Âm, là chữ chủng tử biến sự luân hồi điên đảo thành pháp giới Niết bàn nhất như, là trí tuệ Kim Cương hợp nhất của thân - khẩu - ý các công hạnh. Chủng tử NI là tự tính Trì giới cha la mật, chữ này tịnh hóa sự ô nhiễm vô minh nhị nguyên, thuộc tất cả nghiệp quả của phiền não trên bốn mẫu sông lớn đau khổ của cõi Người là sinh, già, bệnh, chết. Sự đau khổ này bất khả phân với thân cùng công hạnh của đức Phật say mê Ca Mâu Ni, Đức Phật hiện thân cứu độ loài Người. Chữ NI này tỏa rạng trí tuệ, xuất hiện rất sống động hướng dẫn sáu cõi luân hồi đến cảnh giới Tịnh độ Sắc Cứu Kính Thiên, cõi Kim Cương Giới thanh tịnh hoàn hảo và khiến bọn chúng sinh thành tựu thân Phật thứ sáu Vajradhara (Đức Phật Kim Cương Tổng Trì).

Chữ “PAD”, sắc xanh dương tự hiển bày từ bình đẳng xả vô lượng, lòng từ bi của Đức quan Âm tôn quý, ko phải là lòng từ ái kiến thiên vị, chữ chủng tử này là thân cùng là tự tính siêu việt của Trí tuệ cha la mật. Chữ này tịnh hóa tất cả nhân, quả của vô minh phiền não, một giải pháp cụ thể đó là những khổ đau của loài súc sinh dại dột si, đần độn với nô lệ. Sự khổ đau này bất khả phân với công hạnh của đức Dhuvasimha, Đức Phật hiện thân cứu độ chủng loại Súc sinh. Chữ chủng tử PAD này tỏa rạng từ Pháp giới thể tánh trí, xuất hiện rất sống động hướng dẫn sáu đạo chúng sinh đến cõi Trung phương Tịnh độ với giúp họ chứng đạt thân Phật Tỳ lư giá bán Na.

*

Chữ “ME”, sắc đỏ tự hiển bày từ sự hỷ lạc vô lượng trong trái tim từ bi của Đức quan lại Âm tôn quý, là tất cả pháp bình đẳng, là chủng tử của khẩu với là tự tính Bố thí cha la mật. Chữ “ME” này tịnh hóa được tất cả nhân với quả phiền óc đau khổ sự đau khổ của loại Ngạ quỷ sống vào đói khát triền miên. Sự đau khổ này bất khả phân với công hạnh của đức Phật Vajlamukha, đức Phật hiện thân cứu loài quỷ đói. Chữ “ME” toả chiếu trí tuệ Diệu Quan gần kề Trí, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo bọn chúng sinh đến Tây phương Tịnh độ với giúp họ chứng đạt được thân Phật A Di Đà.

Chữ “HUNG” xuất hiện từ sự hiển bày lòng từ bi vô lượng trong tâm địa từ bi của đức quan lại Âm tôn quý. Ngài hộ trì, nâng đỡ tất cả chúng sinh như con đỏ của mình. Đây là chữ chủng tử của tâm, tự tính của Trí tuệ tía la mật khôn xiết việt. Chữ chủng tử này tịnh hóa tất cả nhân cùng quả của đau khổ sảnh giận nhị nguyên, một phương pháp cụ thể đó là sự đau khổ của bọn chúng sinh trong cõi Địa ngục chịu thống khổ đọa đầy bởi nhị thái cực nóng cùng lạnh. Sự đau khổ này bất khả phân với thân và những công hạnh của Dhamaraja, Đức Phật hiện thân cứu độ bọn chúng sinh Địa ngục. Chữ “HUNG” tỏa sáng sủa của trí tuệ của Đại Viên Kính Trí, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo bọn chúng sinh đến cõi Tịnh độ Đại Hỷ lạc chân thật với giúp họ thành tựu thân Phật A Súc Bệ.

*
(Thangka Ngũ trí Như Lai)

Như vậy, việc trì tụng chân ngôn ko chỉ lợi ích nhỏ hẹp mang đến bản thân hành giả, mà tất cả năng lượng và công hạnh vô hạn của sáu chữ chủng tử Đại minh Vương chân ngôn này chấn động sáu cõi chúng sinh, từ tận cùng của cõi luân hồi phiền óc giải thoát bọn chúng sinh thoát khỏi đau khổ, sợ hãi. Hành giả yêu cầu trì tụng Chân ngôn này càng lâu càng tốt trong các thời khóa tu.