Nợ thế nào được xem là nợ xấu? bao gồm bao nhiêu nhóm nợ xấu hiện nay? - Minh An (Vĩnh Phúc)


*
Mục lục bài viết

1. Nuốm nào là nợ xấu?

Nợ xấu được hiểu là những khoản nợ khó khăn đòi khi người vay tất yêu trả nợ lúc tới hạn phải thanh toán giao dịch như đã cam đoan trong thích hợp đồng tín dụng. Gắng thể, ví như quá thời gian quá hạn thanh toán trên 90 ngày thì bị xem như là nợ xấu.

Bạn đang xem: Nợ xấu là nợ nhóm mấy

Theo khoản 8 Điều 3 Thông tư 11/2021/TT-NHNN, nợ xấu (NPL) là nợ xấu nội bảng, tất cả nợ thuộc các nhóm 3, 4 cùng 5 cách thức tại Điều 10 Thông tứ 11/2021/TT-NHNN.

Thế như thế nào là nợ xấu? Phân loại những nhóm nợ xấu hiện giờ (Hình từ bỏ Internet)

2. Phân loại những nhóm nợ xấu

Khoản 1 Điều 10 Thông tứ 11/2021/TT-NHNN, tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài thực hiện tại phân nhiều loại nợ (trừ những khoản trả nỗ lực theo khẳng định ngoại bảng) theo 05 nhóm như sau:

2.1 các nhóm nợ không bị coi là nợ xấu

- đội 1 (Nợ đầy đủ tiêu chuẩn) bao gồm:

+ số tiền nợ trong hạn và được review là có tác dụng thu hồi tương đối đầy đủ cả nợ cội và lãi đúng hạn;

+ khoản nợ quá hạn bên dưới 10 ngày cùng được review là có khả năng thu hồi tương đối đầy đủ nợ gốc và lãi bị vượt hạn với thu hồi vừa đủ nợ cội và lãi sót lại đúng thời hạn;

+ khoản nợ được phân nhiều loại nhóm nợ có rủi ro khủng hoảng thấp rộng (tại mục 2.3 bên dưới đây).

- nhóm 2 (Nợ bắt buộc chú ý) bao gồm:

+ khoản nợ quá hạn cho 90 ngày;

(Trừ khoản nợ quá hạn bên dưới 10 ngày cùng được đánh giá là có công dụng thu hồi đầy đủ nợ nơi bắt đầu và lãi bị quá hạn cùng thu hồi không hề thiếu nợ cội và lãi còn lại đúng thời hạn, số tiền nợ được phân nhiều loại vào đội nợ có rủi ro khủng hoảng cao hơn (tại mục 2.4 dưới đây).);

+ khoản nợ được kiểm soát và điều chỉnh kỳ hạn trả nợ trước tiên còn vào hạn;

(Trừ khoản nợ tổ chức cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân các loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp rộng (kể cả nhóm 1), số tiền nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro khủng hoảng cao hơn.);

+ số tiền nợ được phân nhiều loại vào team 2 theo nguyên tắc tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tứ 11/2021/TT-NHNN (Khoản nợ được phân loại vào team nợ có rủi ro thấp hơn hoặc cao hơn).

2.2 những nhóm nợ được xem là nợ xấu

- đội 3 (Nợ bên dưới tiêu chuẩn) bao gồm:

+ khoản nợ quá hạn từ 91 ngày mang lại 180 ngày;

(Trừ khoản nợ được phân loại vào đội nợ có khủng hoảng cao hơn.);

+ số tiền nợ gia hạn nợ đầu tiên còn trong hạn;

(Trừ khoản nợ tổ chức cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàng quốc tế phân loại lại vào nhóm nợ có khủng hoảng rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1), khoản nợ được phân một số loại vào đội nợ có rủi ro cao hơn.);

+ khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do quý khách không đủ kỹ năng trả lãi không hề thiếu theo thỏa thuận;

(Trừ khoản nợ được phân các loại vào team nợ có khủng hoảng cao hơn.)

+ số tiền nợ thuộc một trong các trường hợp tiếp sau đây chưa thu hồi được trong thời hạn dưới 30 ngày tính từ lúc ngày có quyết định thu hồi:

++ khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, ngã sung);

++ số tiền nợ vi phạm công cụ tại những khoản 1, 2, 3, 4 Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, xẻ sung);

++ số tiền nợ vi phạm chế độ tại những khoản 1, 2, 5 Điều 128 Luật những tổ chức tín dụng thanh toán (đã sửa đổi, bổ sung);

+ khoản nợ trong thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra;

+ số tiền nợ phải tịch thu theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàng quốc tế do người sử dụng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế chưa tịch thu được trong thời hạn dưới 30 ngày kể từ ngày có ra quyết định thu hồi;

+ số tiền nợ được phân loại vào team 3 theo cách thức tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tứ 11/2021/TT-NHNN;

+ khoản nợ phải phân nhiều loại vào đội 3 theo phép tắc tại khoản 4 Điều 8 Thông bốn 11/2021/TT-NHNN.

Xem thêm: Top 10 Laptop Dưới 7 Triệu Cho Sinh Viên, Laptop Giá Từ 5 Triệu Đến 7 Triệu

- đội 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm:

+ khoản nợ quá hạn từ 181 ngày mang lại 360 ngày;

(Trừ số tiền nợ được phân một số loại vào đội nợ có rủi ro cao hơn.)

+ Khoản nợ tổ chức cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu tiên quá hạn mang đến 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu tổ chức lại lần đầu;

(Trừ số tiền nợ được phân nhiều loại vào nhóm nợ có khủng hoảng rủi ro cao hơn.)

+ Khoản nợ tổ chức cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai còn trong hạn;

(Trừ khoản nợ cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ, tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân nhiều loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả đội 1), khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có khủng hoảng cao hơn.);

+ khoản nợ quy định tại điểm c(iv) khoản 1 Điều 10 Thông bốn 11/2021/TT-NHNN chưa tịch thu được trong thời gian từ 30 ngày mang đến 60 ngày tính từ lúc ngày có ra quyết định thu hồi;

+ số tiền nợ phải thu hồi theo tóm lại thanh tra, đánh giá nhưng thừa thời hạn tịch thu theo tóm lại thanh tra, soát sổ đến 60 ngày nhưng mà chưa thu hồi được;

+ số tiền nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài do quý khách vi phạm thỏa thuận với tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài chưa tịch thu được trong thời gian từ 30 ngày cho 60 ngày kể từ ngày có ra quyết định thu hồi;

+ khoản nợ được phân nhiều loại vào nhóm 4 theo mức sử dụng tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tứ 11/2021/TT-NHNN;

+ khoản nợ phải phân các loại vào nhóm 4 theo phương pháp tại khoản 4 Điều 8 Thông bốn 11/2021/TT-NHNN.

- team 5 (Nợ có công dụng mất vốn) bao gồm:

+ số tiền nợ quá hạn bên trên 360 ngày;

+ Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ nhất quá hạn tự 91 ngày trở lên trên theo thời hạn trả nợ được tổ chức cơ cấu lại lần đầu;

+ Khoản nợ cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ lần lắp thêm hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu tổ chức lại lần thiết bị hai;

+ Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên;

(Trừ khoản nợ tổ chức cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài phân một số loại lại vào nhóm nợ có khủng hoảng rủi ro thấp rộng (kể cả team 1).)

+ khoản nợ quy định trên điểm c(iv) khoản 1 Điều 10 Thông tứ 11/2021/TT-NHNN chưa thu hồi được bên trên 60 ngày tính từ lúc ngày có ra quyết định thu hồi;

+ số tiền nợ phải tịch thu theo kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng thừa thời hạn tịch thu theo kết luận thanh tra, kiểm tra trên 60 ngày mà chưa thu hồi được;

+ khoản nợ phải tịch thu theo quyết định tịch thu nợ trước hạn của tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận hợp tác với tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;

+ Khoản nợ của bạn là tổ chức tín dụng đã được kiểm soát điều hành đặc biệt, trụ sở ngân hàng nước ngoài đang bị phong lan vốn cùng tài sản;

+ khoản nợ được phân nhiều loại vào nhóm 5 theo nguyên lý tại khoản 3 Điều 10 Thông tứ 11/2021/TT-NHNN;

+ số tiền nợ phải phân các loại vào nhóm 5 theo dụng cụ tại khoản 4 Điều 8 Thông bốn 11/2021/TT-NHNN.

2.3 khoản nợ được phân nhiều loại vào nhóm nợ có rủi ro khủng hoảng thấp hơn

Khoản nợ được phân một số loại vào đội nợ có khủng hoảng thấp hơn trong các trường vừa lòng sau đây:

- Đối với số tiền nợ quá hạn, tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân một số loại lại vào nhóm nợ có khủng hoảng thấp rộng (kể cả team 1) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

+ người tiêu dùng đã trả tương đối đầy đủ phần nợ nơi bắt đầu và lãi bị quá hạn (kể cả lãi áp dụng đối với nợ nơi bắt đầu quá hạn) và nợ cội và lãi của các kỳ hạn trả nợ tiếp theo trong thời gian tối thiểu 03 (ba) tháng đối với nợ trung hạn, nhiều năm hạn, 01 (một) tháng so với nợ ngắn hạn, tính từ lúc ngày bước đầu trả tương đối đầy đủ nợ nơi bắt đầu và lãi bị vượt hạn;

+ có tài liệu, hồ nước sơ chứng tỏ việc quý khách hàng đã trả nợ;

+ tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế có đủ các đại lý thông tin, tài liệu review khách hàng có tác dụng trả khá đầy đủ nợ cội và lãi sót lại đúng thời hạn.

- Đối cùng với nợ tổ chức cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân nhiều loại lại vào nhóm nợ có khủng hoảng rủi ro thấp hơn (kể cả đội 1) khi đáp ứng đủ các đk sau đây:

+ người sử dụng đã trả đầy đủ nợ nơi bắt đầu và lãi theo thời hạn trả nợ được tổ chức cơ cấu lại trong thời hạn tối thiểu 03 (ba) tháng đối với nợ trung hạn, lâu năm hạn, 01 (một) tháng đối với nợ ngắn hạn, kể từ ngày ban đầu trả đầy đủ nợ gốc và lãi theo thời hạn được cơ cấu tổ chức lại;

+ có tài liệu, hồ sơ chứng minh việc quý khách đã trả nợ;

+ tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế có đủ các đại lý thông tin, tư liệu để reviews khách hàng có chức năng trả đầy đủ nợ nơi bắt đầu và lãi còn lại đúng thời hạn sẽ được tổ chức cơ cấu lại.

2.4 khoản nợ được phân một số loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn

Khoản nợ được phân một số loại vào đội nợ có khủng hoảng cao hơn trong các trường hòa hợp sau đây:

- những chỉ tiêu về kỹ năng sinh lời, kỹ năng thanh toán, phần trăm nợ trên vốn, chiếc tiền, tài năng trả nợ của người tiêu dùng suy giảm tiếp tục qua 03 lần tấn công giá, phân nhiều loại nợ liên tục;

- người sử dụng không cung cấp đầy đủ, kịp thời cùng trung thực những thông tin theo yêu cầu của tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàng quốc tế để review khả năng trả nợ của khách hàng hàng;

- khoản nợ đã được phân loại vào nhóm 2, nhóm 3, team 4 theo luật pháp tại điểm a, b Khoản này tự 01 (một) năm trở lên nhưng lại không đủ đk phân loại vào team nợ có khủng hoảng rủi ro thấp hơn;

- số tiền nợ mà hành vi cấp tín dụng thanh toán bị xử phạt vi phạm hành bao gồm theo cơ chế của pháp luật.