Tổng hòa hợp mp3 thuyết pháp thầy ham mê Phước Tiến new nhất, mời chúng ta tải về để nghe trên đồ vật tính, điện thoại thông minh hoặc những máy mp3 gần như được.

Bạn đang xem: Những bài giảng thầy phước tiến năm 2012


*

Tải mp3 pháp thoại gớm Trung bộ – phương pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc được thầy ưng ý Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phước Thiện (huyện Bình Chánh, HCM) vào trong ngày 16 tháng 06 năm 2010
*

Bài mp3 pháp thoại khiếp Trung bộ – Đại khiếp Xóm ngựa chiến do thầy ưa thích Phước Tiến thuyết giảng tại miếu Pháp Hải (Bình Chánh, HCM) vào ngày 16 tháng 07 năm 2012
*


*

tải Mp3 Lễ Quy Y Tại hotel Angela (Nha Trang) – yêu thích Phước Tiến ngày 26 tháng 08 năm 2011 (nhằm 27.07. Tân Mão)
Mp3 Lễ Quy Y với Lễ Bông Hồng mua Áo (tại Tu Viện Tường Vân) – đam mê Phước Tiến ngày 24 tháng 08 năm 2010 (15.07. Canh Dần)
Tải mp3 Pháp thoại Lục Độ bố La Mật được thầy say mê Phước Tiến thuyết pháp tại miếu Ấn quang ngày 19 tháng 09 năm 2010 (nhằm ngày 21.08. Canh Dần)
Tải mp3 pháp thoại Hành Trang Trụ Trì được thầy yêu thích Phước Tiến thuyết giảng tại tổ đình Long Phước – Vĩnh Long trong khoá bồi dưỡng nhiệm vụ trụ trì ngày 04 tháng 07 năm 2011.
Nghe bài mp3 pháp thoại giải phóng Nghiệp chi phí Kiếp vì chưng thầy thích Phước Tiến thuyết giảng tại miếu Hoằng Pháp
Tải mp3 Thuyết pháp Khuyến Phát người tình Đề trung tâm Văn Phần 4 được thầy yêu thích Phước Tiến giảng tại miếu Pháp Hải ngày 05 tháng 07 năm trước đó (28.05.Quý Tỵ)
Nghe mp3 pháp thoại Khuyến Phát nhân tình Đề trọng tâm Văn Phần 1 – mê thích Phước Tiến thuyết giảng tại miếu Pháp Hải ngày 14 tháng 06 năm trước đó (07.05. Quý Tỵ)
Mp3 pháp thoại Khuyến Phát người tình Đề trung khu Văn Phần 2 được thầy say đắm Phước Tiến thuyết giảng tại miếu Pháp Hải – HCM vào ngày 21 tháng 06 năm 2013.
Mp3 pháp thoại Khuyến Phát ý trung nhân Đề trung khu Văn Phần 3 bởi vì thầy ưa thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Pháp Hải – Bình Chánh, HCM vào trong ngày 28 tháng 06 năm trước đó (21.05. Quý Tỵ)
Mp3 pháp thoại kinh Kim Cang 7 được thầy ưng ý Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân vào ngày 21 mon 07 thời điểm năm 2012 (mùng 03 tháng 06 Nhâm Thìn)
Tải mp3 pháp thoại tởm Pháp Bảo Đàn 3 vì chưng thầy thích hợp Phước Tiến thuyết giảng Tu Viện Tường Vân ngày 20 tháng 06 năm 2013 (ngày 13.05. Quý Tỵ)
Tải mp3 pháp thoại ghê Pháp Bảo Đàn 6 được thầy mê thích Phước Tiến thuyết giảng Tu Viện Tường Vân ngày 10 tháng 07 năm 2013 (mùng 03 mon 06 Quý Tỵ).

Xem thêm: Tổng Hợp Các Ứng Dụng Hiển Thị Mật Khẩu Wi Fi Miễn Phí Tốt Nhất


Tải mp3 pháp thoại gớm Pháp Bảo Đàn 7 được thầy đam mê Phước Tiến thuyết giảng Tu Viện Tường Vân ngày 11 tháng 07 năm trước đó mùng 4 mon 06 – Quý Tỵ)
Mp3 pháp thoại khiếp Kim Cang 10 được thầy mê thích Phước Tiến thuyết giảng trên Tu Viện Tường Vân vào trong ngày 10 tháng 08 năm 2012 (23.06. Nhâm Thìn)
Tải mp3 pháp thoại gớm Kim Cang 8 được thầy phù hợp Phước Tiến thuyết pháp tại Tu Viện Tường Vân vào trong ngày 27 tháng 07 năm 2012 (mùng 9 mon 8 Nhâm Thìn)
Tải mp3 pháp thoại ghê Pháp Bảo Đàn 1 được thầy yêu thích Phước Tiến thuyết giảng Tu Viện Tường Vân ngày 12 tháng 06 năm 2013.
Tải mp3 pháp thoại khiếp Trung cỗ – bài bác Kinh Ví Dụ bé Rắn được thầy thích Phước Tiến thuyết pháp tại Tu Viện Tường Vân vào ngày 12 mon 07 năm 201.
Hình Ảnh Đẹp6Kinh Tụng Mp3105Nhạc Thiền26Thích Bửu Chánh204Thích Chân Tính174Thích Đồng Thành89Thích Giác Đăng59Thích Giác Hạnh128Thích Giác Hóa265Thích Giác Toàn60Thích Huệ Đăng135Thích Minh Niệm449Thích Minh Thông20Thích Nhật Từ3272Thích Pháp Hoà2243Thích Phước Nghiêm42Thích Phước Tiến929Thích Phước Tịnh192Thích quang quẻ Thạnh114Thích tâm Đức197Thích trọng tâm Nguyên26Thích trung tâm Tiến14Thích Thái Hòa97Thích Thanh Từ608Thích Thiên Ân1Thích Thiện Chơn4Thích Trí Chơn76Thích Trí Huệ1410Thích Trí Quảng768Thích Viên Minh1Thích Viên Trí40
Website tổng thích hợp Ảnh Đẹp quality cao, share các thủ thuật máy tính, quản trị mạng, webmasters, các bài giảng mp3 thuyết pháp, kinh nghiệm trồng trọt, nông nghiệp,...