Hãy nhập thắc mắc của bạn, tieuhochongdu.edu.vn đang tìm những câu hỏi có sẵn đến bạn. Giả dụ không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo thắc mắc mới.Bạn vẫn xem: Tính tổng 100 số lẻ đầu tiên

a. 100 số lẻ thứ nhất là : 1;3;5;7;....; 199

Tổng của 100 số lẻ đầu tiên là :

(1 + 199) x 100 :2 =10000

b. 200 số chẵn trước tiên là : 0;2;4;6 ; ....; 398

Tổng của 200 số chẵn đầu tiên là :

(398 + 0) x 200 :2 = 39800

Chọn mình nha

Số lẻ đầu tiên là 1

Dãy 100 số lẻ đầu tiên là: 1 ; 3 ; 5 ;...........;199

Ta bao gồm tổng phải tìm là : ( 1 + 199) x 100 : 2 =10000

Số chẵn thứ nhất là : 0

Dãy 100 số chẵn đầu tiên là : 0 ; 2 ; 4 ;...............;398

Tổng bắt buộc tìm là ; ( 398 + 0) x 200: 2 =39800

k đến em nha vị em học lớp 4 mà

a) tổng 100 số lẻ trước tiên là ; 1+3+5+7+9+...+199=(199+1)x100:2=10000

b) tổng 200 số chẵn đầu tiên là ; 2+4+6+8+...+400= (400+2)x200:2=40200

 

a, có tất cả số số hạng là:

1+199=200 số

tổng của 100 số lẻ đầu tiên là:

200x100:2=10000

đáp số:10000

a, 100 số lẻ trước tiên là : 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; ... ; 199

Tổng của 100 số lẻ trước tiên là :

( 1 + 199 ) x 100 : 2 = 10 000

b, 200 số chẵn thứ nhất là : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ...

Bạn đang xem: Tính tổng của 100 số lẻ đầu tiên

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Bài Hat Việt Hay Nhất Tháng 4, Bảng Xếp Hạng Bài Hát Việt Nam Tuần 32/2022

; 398

Tổng của 200 số chẵn thứ nhất là :

( 398 + 0 ) x 200 : 2 = 39 800

a) 100 số lẻ đầu tiên là : 1 ; 3 ; 5 ; 7 ;...; 199

Tổng 100 số lẻ trước tiên là :

( 1 + 199 ) x 100 : 2 = 10 000

b) 200 số chẵn đầu tiên là :

( 398 + 0 ) x 200 : 2 = 39 800

....

Tổng của 100 số lẻ trước tiên là :

( 1 + 199 ) x 100 : 2 = 10000

b)

Tổng của 200 số chẵn đầu tiên là :

( 398 + 0 ) x 200 : 2 = 39800

Đáp số :............

a. 100 số lẻ thứ nhất là : 1;3;5;7;....; 199

Tổng của 100 số lẻ trước tiên là :

(1 + 199) x 100 :2 =10000

b. 200 số chẵn trước tiên là : 0;2;4;6 ; ....; 398

Tổng của 200 số chẵn thứ nhất là :

(398 + 0) x 200 :2 = 39800

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!

hãy tính :

a, tổng của 100 số tự nhiên thường xuyên đầu tiên

b, tổng 50 số chẵn liên tiếp đầu tiên

c, tổng 50 số lẻ tiếp tục đầu tiên

Đọc tiếp...

a, tính tổng A những số lẻ bao gồm 2 chữ số

b,tính tổng B những số chẵn có 2 chữ số

c, đến dãy số : 6,14,24,36,50,....Tính tổng C của 100 số hạng đầu tiên của hàng số trên

Đọc tiếp...

a)Số số hạng là : (99-11):2+1=45 (số)

Tổng là : (99 +11) x 45 : 2 = 2475

b) Số số hạng là: (98-10):2+1=45 (số)

Tổng là : (98+10)x45:2=2430

Các ý trênlà dạng tính tổng của hàng số biện pháp đều :

Công thức phía trên : Số hạng đầu trừ số hạng cuối :2 +1

Tổng là : Số hạng đầu + số số hạng x số số hạng :2

Mình chỉ cho chính mình công thức của 2 ý đầu thui , mình cho bạn bít 2 ý đó , ý c bản thân ko kịp làm , hiện nay mình phải đi học .

Xin lỗi bạn

a, Sốcác số lẻ có 2 c/s là

(99 - 1 ) : 2 + 1 = 50 (số)

Tổng các số kia là

(99+1)x50:2 = 2500

Tương từ bỏ nha bạn

chất vấn Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK giờ Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp giờ Việt lớp 5 Hỏi đáp giờ Anh lớp 5αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()|/ℕℤℚℝℕ∗Chuyên mục: kiến thức thú vị