*

viết lịch trình nhập vào 1 hàng số nguyên có n phần tử .Sau đó tiến hành các công việc sau:

in dãy số vừa nhập ra màn hình

tổng của dãy số vừa nhập

tổng các số chẵn vào dãy

tổng những số lẻ vào dãy

tổng các số chia hết cho 3

mỗi n được nhập trường đoản cú bàn phím

giúp mình với những cậu ơi

mình cảm ơn nhiều


*

uses crt;var a: array<1..100> of integer;i,n,s,s1,s2,s3: integer;beginclrscr;writeln(' nhap so phan tu cua day'); readln(n);

for i:=1 to lớn n dobeginwriteln('a<',i,'>'); readln(a);end;write('day vua nhap la:');s:=0;for i:=1 to n dobeginwrite(a,' ');s:=s+a;if a hack 2=0 then s1:=s1+a;if a mod trăng tròn then s2:=s2+a;if a hack 3=0 then s3:=s3+a;end;writeln;writeln('tong bang:',s);writeln('tong chan:',s1);writeln('tong le:',s2);writeln('tong phân chia het mang đến 3:',s3);readlnend.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên


*

Viết chương trình nhập vào từ một bàn phím 1 dãy n số nguyên( n nhập từ bàn phím). Tiếp nối hiển thị ra screen các số chẵn của dãy số vừa nhập.

*


viết lịch trình nhập vào một trong những dãy số nguyên n phần tử, n nhập từ bàn phím.

a) In ra screen dãy số vừa nhập xếp theo máy tự tăng dần.

Xem thêm: Hướng Dẫn 5 Cách Chuyển File Excel Sang Pdf Không Bị Lỗi Font Đơn Giản Nhất

b) In ra màn hình hiển thị các số nguyên tố trong hàng số vừa nhập với đếm xem sẽ nhập vào bao nhiêu số nguyên tố.


viết công tác nhập vào 1 dãy số nguyên có 20 thành phần in ra màn hình dãy số vừa nhập 

giúp mình với các cậu ơi


1 Nhập dãy số nguyên có n bộ phận viết công tác in ra mọi số có mức giá trị lẻ2 nhập vào dãy số nguyên tất cả n phần tử viết lịch trình tính tổng những số chẵn bao gồm trong mảng3 nhập vào hàng số nguyên gồm n bộ phận viết công tác tính tổng những số lẻ bao gồm trong mảng


1/viết lịch trình nhập hàng số tất cả 10 số nguyên dương.In ra screen số nhỏ nhắn nhất (Min)2/viết chương trình nhập hàng số có n số nguyên.a. Tính tổng các phần tử của dãy.b. In ra màn hình các bộ phận là số chẵn hoặc lẻ.

 


Viết công tác nhập vào 1 dãy số tất cả n số nguyên (n được nhập từ bàn phím). Tính tổng các phần tử lớn hơn 0 trong hàng vừa nhập

 


Mọi người giúp mình điViết chương trìnhNhập vào hàng số nguyên gồm trăng tròn phần tửIn ra màn hình hiển thị dãy số vừa nhậpIn tổng dãy số đóIn các số to hơn 50 trong dãy sốIn các số bé hơn 30 trong dãy số


C1 Viết lịch trình nhập vào một trong những mảng số thực gồm n phần tử tính tổng các phần tử chẵn ( n được nhập tử bàn phím )

C2 Viết chương trình nhập vào trong 1 mảng số nguyên bao gồm n phần tử tính tích các bộ phận có trong hàng số đó

 


Lập trình nhập từ keyboard một hàng số nguyên. Xếp các số phân tách hết mang đến 3 vừa lẻ lên đầu dãy, những số chia hết mang đến 3 vừa chẵn xuống cuối dãy, các số sót lại cho vào giữa dãy. Đưa kết quả ra màn hình.