VẤN ĐỀ TRÙNG LẶP

Tôi suy nghĩ ai trong bọn họ cũng đều chạm chán phải vấn đề nhận được kết quả kỳ lạ do tài liệu trùng lặp trong dải ô.

Bạn đang xem: Xóa trùng lặp trong excel

Điều này hoàn toàn có thể dễ dàng khiến cho các hàm VLOOKUP cho kết quả sai hay khiến cho việc tính tổng bị sai. Đừng băn khoăn lo lắng vì gồm rất nhiều cách để kiểm tra và thậm chí còn là xóa hàng dữ liệu trùng lặp vào bảng tính Excel của bạn.

Xem thêm: Cách Đưa Web Lên Google Nhanh Nhất Miễn Phí 100%, Cách Đưa Trang Web Lên Google Miễn Phí

Hãy thư giãn giải trí đi.

CÁCH TÌM DỮ LIỆU TRÙNG LẶP vào BẢNG TÍNH

CÁCH 1: SỬ DỤNG CÔNG THỨC

Với phương pháp này, tôi sử dụng hàm COUNTIF để khẳng định liệu tất cả 2 tốt nhiều tài liệu trong ô bị giống nhau hay không. Nếu các dữ liệu trùng lặp được search thấy, thì những hàng đó được dán nhãn “trùng” (viết tắt của “trùng lặp”), nhưng bạn có thể khiến nhãn kia có ngẫu nhiên từ nào bạn muốn.

*

Sub DeleteDuplicates()

Dim rng As RangeDim rngFind As RangeDim cell As RangeDim DupAddresses As StringDim SearchList As StringDim Delimiter As String

‘Setup VariablesSet rng = SelectionDelimiter = “-;;-“

‘Loop through each cell in selectionFor Each cell In rng.Columns(1).Cells‘Does cell have value?If cell.Value “” Then‘Has value been searched for yet?If InStr(1, SearchList, cell.Value & Delimiter) = 0 ThenSearchList = SearchList và cell.Value và Delimiter

Set rngFind = rng.Find(what:=cell.Value, LookIn:=xlValues, _lookat:=xlWhole, searchdirection:=xlNext)

If Not rngFind Is Nothing Then‘Record first instance foundFirstAddress = rngFind.Address

‘Find any next instances of valueDoSet rngFind = rng.FindNext(rngFind)If rngFind.Address = FirstAddress Then Exit DoSet rngFind = rngFind.Resize(1, rng.Columns.Count)DupAddresses = DupAddresses & rngFind.Address và “,”Loop

End IfEnd IfEnd IfNext cell

‘Report ResultsIf DupAddresses “” ThenSet rng = Range(Left(DupAddresses, Len(DupAddresses) – 1))rng.Select

UserAnswer = MsgBox(rng.Count & ” duplicate values were found,” _& ” would you like to delete any duplicate rows found?”, vbYesNo)If UserAnswer = vbYes Then Selection.Delete Shift:=xlUpElseMsgBox “No duplicate cell values were found”End If

End Sub

CÒN PHƯƠNG PHÁP NÀO MÀ TÔI BỎ SÓT KHÔNG?

Còn có phương thức nào khác trong Excel mà thậm chí là còn dễ dàng hơn các cách thức này không? bạn có biết phương pháp nào dễ hơn để xong nhiệm vụ vào VBA macro của mình không? Tôi mong muốn nghe ý kiến của công ty và học hỏi kinh nghiệm tự bạn. Hãy bình luận dưới nếu bạn có bất kể cách nào khiến cho nội dung trong nội dung bài viết này giỏi hơn!

Nếu chúng ta thấy hiếu kỳ và muốn tìm hiểu nhiều hơn về VBA, bạn xem thêm khóa học VBA101 – VBA cơ phiên bản dành cho người mới bắt đầu của hệ thống Học Excel Online để hoàn toàn có thể học VBA đầy đủ và theo hệ thống. Cụ thể xem tại: